Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2021-12-29
Przedmiot ogłoszenia:Przebudowa budynku Chaty Kumornej oraz remont posadzki
Organizator:Powiat Cieszyński
Adres: Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn
Województwo / powiat: śląskie, pow. cieszyński
Państwo: Polska
Telefon / fax:334777214
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/86235
Opis:Powstaje w kontekście projektu
PLSK.01.01.00-01-0CZE/16 - Codzienne i świąteczne życie Górali Śląskich - poszerzenie oferty kulturalnej pogranicza polsko-czeskiego

Część 1
Przebudowa budynku Chaty Kumornej oraz remont posadzki

Przedmioty zamówienia
Roboty budowlane
Roboty budowlane
Opis
Przebudowa budynku Chaty Kumornej polegająca na: budowie komina wraz z remontem pieca, remoncie dachu (wymianie pokrycia dachowego) oraz remoncie (odtworzeniu) posadzki kamiennej przy Muzeum Beskidzkim w Wiśle, zlokalizowanym przy Ul. P. Stellera 1 w Wiśle.
Okres gwarancji
36 miesięcy
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-01-13
Termin składania:2022-01-13
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2022-01

Miejsca realizacji
cała Polska
Kraj
Polska
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość
adres
Kraj
Polska
Województwo
śląskie
Powiat
cieszyński
Gmina
Wisła
Miejscowość
Wisła
Wymagania:Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2021-12-29
Data ostatniej zmiany
2021-12-29

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Punkty za kryterium ,,Cena" zostaną przyznane do 100 pkt.:
Kc = Cn/Cb x 100 pkt, gdzie:
- Kc - kryterium cena
- Cn - oznacza najniższą cenę całkowitą brutto
- Cb - oznacza cenę brutto oferty badanej
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
Kontakt:Osoby do kontaktu
Barbara Filipczak
tel.: 334777214
e-mail: wi@powiat.cieszyn.pl
Kod CPV:45000000-7, 45200000-9, 45210000-2, 45212300-9, 45212350-4, 45260000-7, 45262000-1, 45453100-8
Numer dokumentu:2021-14897-86235
Źródło: Internet i własne
Załączniki: