Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-07-16
Przedmiot ogłoszenia:Przebudowa instalacji wody zimnej na cele socjalne, przeciwpożarowe oraz uzdatnianie i uzupełnianie wody sieciowej w kotłowni
Organizator:Celsium Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej
Adres: ul. 11 Listopada 7, 26-110 Skarżysko-Kamienna
Województwo / powiat: świętokrzyskie, pow. skarżyski
Państwo: Polska
Telefon / fax:723 732 419, 607 120 587
E-mail:
Opis:Celsium Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej przy ul. 11 Listopada 7 zaprasza do składania ofert
cenowych na wykonanie przebudowy instalacji wody zimnej na cele socjalne, przeciwpożarowe oraz
uzdatniania i uzupełniania wody sieciowej w kotłowni przy ul. Sportowej 3 w Grójcu.
Zakres prac:
1. Demontaż istniejącej instalacji wody zimnej (stal ocynkowana, połączenia gwintowane) wraz z armaturą gwintowaną dostarczającą wodę na cele socjalne, przeciwpożarowe oraz uzdatniania i uzupełniania wody sieciowej w stopniu pozwalającym na wykonanie przebudowy instalacji zgodnie z koncepcją stanowiącą załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Instalację należy demontować w sposób umożliwiający zapewnienie maksymalnie krótkich przerw w dostawie wody zimnej na cele uzdatniania i uzupełniania sieci.
2. Montaż układu rozdziału zasilania wody zimnej na cele socjalne, uzdatniania i uzupełniania wody oraz cele przeciwpożarowe z wykorzystaniem zaworu pierwszeństwa zgodnie z koncepcją przebudowy układu. Zasilanie instalacji wody zimnej z istniejącego przyłącza wodnego PE 075 w pomieszczeniu garażowo-warsztatowym.
3. Wykonanie podpór rurociągów z profili szyn montażowych stalowych kotwionych do ścian lub sufitów z obejmami metalowo-gumowymi rurociągów.
4. Wykonanie instalacji przeciwpożarowej z rurociągów stalowych ocynkowanych łączonych na połączenia gwintowane z użyciem łączników żeliwnych lub łączników rowkowanych np. systemu Victaulic lub Tasta. Instalacja przeciwpożarowa wyposażona w zawory hydrantowe 052 ze skrzynką naścienną i wężem płasko składanym długości 20m z prądnicą. Hydranty zlokalizowane w obszarze klatki schodowej na każdej kondygnacji budynku (4 kpl.).
5. Wykonanie instalacji na cele socjalne oraz uzdatniania i uzupełniania wody sieciowej z rurociągów jednorodnych tworzywowych z PP-R (połączenia zgrzewane mufowe) z atestem PZH do kontaktu z wodą pitną w zakresie zgodnym z koncepcją stanowiącą załącznik nr 1.
6. Montaż armatury wodnej (zawory czerpalne ze złączką do węża, zawory odcinające, filtry, zawory zwrotne, manometry itp.) zgodnie z koncepcją stanowiącą załącznik nr 1.
7. Montaż izolacji termicznej (chroniącej przed zamarzaniem i wykraplaniem się pary) zamontowanych rurociągów wody zimnej wełną mineralną w płaszczu aluminiowym grubości minimum 9mm.
Wszystkie materiały potrzebne do realizacji zadania dostarcza Wykonawca.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w siedzibie naszej Spółki przy ul. 11-go Listopada 7 w Skarżysku-Kamiennej do dnia 31 lipiec 2019 r., do godz. 11.00. Dopuszczamy możliwość przysłania oferty e-mailem na adres:
jakub.stradowski@celsium.pl.
Termin składania:2019-07-31
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji: do dnia 31 października 2019r.
Wymagania:Wymagany minimalny okres gwarancji: 36 miesiące.
W ofercie należy podać:
1. Cenę brutto (z VAT) i netto realizacji zadania.
2. Okres i warunki gwarancji na całość wykonanych prac.
3. Termin realizacji zadania.
Kontakt:Przedstawicielami Zamawiającego do kontaktów z Oferentami: w sprawach przedmiotu zamówienia jest Jakub Stradowski, tel. 607 120 587, e-mail: jakub.stradowski@celsium.pl, w zakresie wizji lokalnej na obiekcie Ryszard Jeż, tel. 723 732 419, e-mail: ryszard.jez@celsium.pl.
Numer dokumentu:TI/JS/3949/2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: