Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-04-19
Przedmiot ogłoszenia:Przebudowa oświetlenia zewnętrznego strażnicy LSP wraz z modernizacją nawierzchni na Lotnisku Chopina w Warszawie
Organizator:Polskie Porty Lotnicze Spółka Akcyjna
Adres: ul. Żwirki i Wigury 1, 00-906 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Strona www:https://portal.smartpzp.pl
Opis:Przebudowa oświetlenia zewnętrznego strażnicy LSP wraz z modernizacją nawierzchni na Lotnisku Chopina w Warszawie
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przebudowa oświetlenia zewnętrznego strażnicy LSP wraz z modernizacją nawierzchni na Lotnisku Chopina 1 Warszawie.
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/ppl_podprogowe/public/postepowanie?postepowanie=45577754

TERMIN SKŁADANIA ofert
12-05-2023 15:00:00
Otwarcie ofert:Termin otwarcia ofert 12-05-2023 15:00:00
Termin składania:2023-05-12
Wymagania:Warunki udziału

1.1
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

1.2
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

1.3
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

1.4
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Wadium

1
Wadium

Kwota wadium (PLN):
0,00
Uwagi:Kryteria oceny ofert

1.2
Cena

Waga %:
80.00
Cena - wynagrodzenie ryczałtowe netto

1.1
Termin

Waga %:
20.00
Termin realizacji w tygodniach liczony od daty przekazania Terenu Robót
Kontakt:Polskie Porty Lotnicze Spółka Akcyjna
ul. Żwirki i Wigury 1
00-906 Warszawa
Numer dokumentu:55/ZO/N/TLLZZ/23
Źródło: Internet i własne
Załączniki: