Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2024-05-17
Przedmiot ogłoszenia:Przebudowa stacji gazowej
Organizator:Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu
Adres: ul. Ziębicka 44, 50-507 Wrocław
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. Wrocław
Państwo: Polska
Telefon / fax:713649170
E-mail:
Strona www:https://zamowienia.psgaz.pl/auction/auction/preview-auction/id/76706
Opis:,,Przebudowa stacji gazowej : Wrocław Ul. L. Tyrmanda na dz. nr 125/9"
Opis postępowania: UMOWA JEDNORAZOWA Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie - w oparciu o projekt budowlany - zadania inwestycyjnego pn. ,,,,Przebudowa stacji gazowej : Wrocław Ul. L. Tyrmanda na dz. nr 125/9" Szczegółowy zakres robót dla przedmiotowego zamówienia określa opracowana dokumentacja projektowa. Zakres rzeczowy: ) rozbiórka istniejącej stacji gazowej redukcyjnej średniego ciśnienia, 2) budowa nowej stacji redukcyjno-pomiarowej średniego ciśnienia o przepustowości Q=1200Nm3/h wraz z infrastrukturą towarzyszącą, 3) dostawa mediów rozruchowych - jeżeli są wymagane, 4) wykonanie prac towarzyszących przebudowie, o której mowa w pkt 1) i 2).
Grupa asortymentowa: Budowa, przebudowa, remont stacji gazowych
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://zamowienia.psgaz.pl/auction/auction/preview-auction/id/76706
Etapy i terminy
Etap Runda Data rozpoczęcia Data zakończenia
1 składanie ofert 2024-05-17 15:00 2024-06-04 09:00
1 licytacja 2024-06-04 11:00 2024-06-04 11:30
Termin składania:2024-06-04
Uwagi:Termin związania ofertą: 60 dni
Forma składania ofert/wniosków: Elektronicznie
Kontakt:Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o
Danuta Mokrzycka
713649170
danuta.mokrzycka@psgaz.pl
Numer dokumentu:2024/W500/WNP-046676
Źródło: Internet i własne
Załączniki:
2024-05-22 09:07
Zmiana terminu

https://zamowienia.psgaz.pl/auction/auction/preview-auction/id/76706

Organizator: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Danuta Mokrzycka
713649170
danuta.mokrzycka@psgaz.pl
Zamawiający: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Województwo: dolnośląskie

Numer postępowania: 2024/W500/WNP-046676
Nazwa postępowania: „Przebudowa stacji gazowej : Wrocław ul. L. Tyrmanda na dz. nr 125/9”
Opis postępowania: UMOWA JEDNORAZOWA Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie – w oparciu o projekt budowlany – zadania inwestycyjnego pn. „„Przebudowa stacji gazowej : Wrocław ul. L. Tyrmanda na dz. nr 125/9” Szczegółowy zakres robót dla przedmiotowego zamówienia określa opracowana dokumentacja projektowa. Zakres rzeczowy: ) rozbiórka istniejącej stacji gazowej redukcyjnej średniego ciśnienia, 2) budowa nowej stacji redukcyjno-pomiarowej średniego ciśnienia o przepustowości Q=1200Nm3/h wraz z infrastrukturą towarzyszącą, 3) dostawa mediów rozruchowych – jeżeli są wymagane, 4) wykonanie prac towarzyszących przebudowie, o której mowa w pkt 1) i 2).
Grupa asortymentowa: Budowa, przebudowa, remont stacji gazowych
Postępowanie testowe: Nie
Typ postępowania: Otwarte
Rodzaj postępowania: Niepubliczne

Warunki składania oferty w postępowaniu
Sposób składania ofert: Wartość
Rodzaj ceny: Cena netto
Wymóg składania ofert: Wszystkie przedmioty postępowania
Termin związania ofertą: 60 dni
Forma składania ofert/wniosków: Elektronicznie
Domyślna waluta: PLN

Termin publikacji postępowania: 2024-05-17 15:00

Etapy i terminy
Etap Runda Data rozpoczęcia Data zakończenia
1 składanie ofert 2024-05-17 15:00 2024-06-04 09:00
1 licytacja 2024-06-04 11:00 2024-06-04 11:30