Zgłoś sugestię

Pełna treść ogłoszenia dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników.

Numer ogłoszenia: 26754302 archiwalne
Kategoria ogłoszenia:przetarg tryb podstawowy - Polska
Data dodania oferty:2024-02-29
Przedmiot ogłoszenia:

Przebudowa układu komunikacyjnego

Województwo śląskie
Państwo: Polska
Termin składania:2024-03-15
Kod CPV:45000000-7, 45100000-8,45110000-1,45113000-2,45111000-8, 45112000-5,45233253-7,45232451-8,45314300-4,45315100-9
Branże
 • budowa, remonty - dróg, ulic, chodników
 • budownictwo - mosty wiadukty
 • zabytki konserwacje
 • brukarskie usługi
 • remonty, naprawy, renowacje
 • inwentaryzacje
 • izolacja wodochronna
 • wykopy, odwodnienia, kanalizacja burzowa
 • kanalizacje sanitarne
 • linie elektryczne, przyłącza
 • elektroinstalatorstwo
 • geodezyjna obsługa budownictwa
 • geodezyjne usługi, pomiary
 • usługi ogrodnicze, nasadzenia, zakładanie ogrodów
 • pielęgnacja zieleni miejskiej
 • aleje spacerowe, mała architekt.
 • bariery, siatki - ochronne, przeciwśnieżne
 • montaż i konserwacja oświetlenia ulicznego
 • rurociągi kablowe
 • schody zewnętrzne, balustrady, poręcze
 • inwentaryzacje - geodezyjne
 • remonty - obiekty mieszkalne, publiczne
 • niwelacje terenu roboty ziemne