Zgłoś sugestię

Pełna treść ogłoszenia dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników.

Numer ogłoszenia: 26738273 archiwalne
Kategoria ogłoszenia:przetarg tryb podstawowy - Polska
Data dodania oferty:2024-02-27
Przedmiot ogłoszenia:

Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych w Gminie Miejskiej Hajnówka

Województwo podlaskie
Państwo: Polska
Termin składania:2024-03-15
Kod CPV:45233120-6, 45233252-0, 45111200-0, 45232130-2, 45316110-9, 45232300-5, 45232400-6, 71520000-9
Branże
 • budowa, remonty - dróg, ulic, chodników
 • nadzór budowlany - drogi i infrastruktura
 • brukarskie usługi
 • nadzór budowlany
 • inwentaryzacje
 • wykopy, odwodnienia, kanalizacja burzowa
 • kanalizacje sanitarne
 • linie elektryczne, przyłącza
 • elektroinstalatorstwo
 • oznakowanie dróg i ulic
 • geodezyjna obsługa budownictwa
 • usługi ogrodnicze, nasadzenia, zakładanie ogrodów
 • pielęgnacja zieleni przydrożnej
 • montaż i konserwacja oświetlenia ulicznego
 • wycinka drzew przy drogach i w mieście
 • rurociągi kablowe
 • rurociągi przemysłowe - wykonanie, remonty
 • inwentaryzacje - geodezyjne
 • pomiary instalacji
 • przewierty, przeciski, technika bezwykopowa
 • niwelacje terenu roboty ziemne