Zgłoś sugestię

Pełna treść ogłoszenia dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników.

Numer ogłoszenia: 17027505 archiwalne
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2019-03-20
Przedmiot ogłoszenia:

Przebudowa ulicy i dróg

Województwo dolnośląskie
Państwo: Polska
Termin składania:2019-04-17
Kod CPV:45000000-7,71320000-7,45220000-5,45233120-6,45232451-8,45233220-7
Branże
 • budowa, remonty - dróg, ulic, chodników
 • brukarskie usługi
 • inwentaryzacje
 • wykopy, odwodnienia, kanalizacja burzowa
 • kanalizacje sanitarne
 • linie elektryczne, przyłącza
 • oznakowanie dróg i ulic
 • drogowa sygnalizacja świetlna
 • geodezyjna obsługa budownictwa
 • geodezyjne usługi, pomiary
 • mapy, kartografia
 • geologia, badania geologiczne
 • parkingowe urządzenia
 • usługi ogrodnicze, nasadzenia, zakładanie ogrodów
 • projekty - instal wodno-kanalizacyjne
 • projekty - drogi, wiadukty
 • projekty - kosztorysy
 • projekty - zagospodarowanie terenu
 • projekty - teletechniczne, alarmowe, komputerowe - instalacje
 • obsługa parkingów, urządzenia - naprawa i montaż
 • transmisja danych, światłowody, linie, przyłącza
 • bariery, siatki - ochronne, przeciwśnieżne
 • montaż i konserwacja oświetlenia ulicznego
 • wycinka drzew przy drogach i w mieście
 • projekty - sygnalizacja świetlna
 • projekty - oświetlenie uliczne
 • projekty - organizacja ruchu
 • inwentaryzacje - geodezyjne
 • archeologiczne prace, nadzór
 • niwelacje terenu roboty ziemne