Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 16404893 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-11-22
Przedmiot ogłoszenia:Przedłużenie licencji programu antywirusowego
Organizator:ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w KIELCACH Wydział Organizacji i Kadr
Adres: aleja IX Wieków Kielc 3,, 25-516 Kielce
Województwo / powiat: świętokrzyskie, pow. Kielce
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 41 342 15 34; fax 41 342 18 34
E-mail:
Opis:Zapytanie ofertowe
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach zaprasza do złożenia oferty na realizację
zadania pn.:
Przedłużenie licencji ESET Secure Enterprise - AV Level - 600 szt.
Aktualnie Świętokrzyski Urząd Wojewódzki posiada ważne do 31.12.2018 r. licencje: ESET Secure Enterprise - AV Level - 600 użytkowników, Numer certyfikatu: NL2017/044887
Zamawiający wymaga złożenia oferty na przedłużenie ESET Secure Enterprise - AV Level dla 600 sztuk licencji z abonamentem od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę (wypełnione i podpisane przez uprawnionego przedstawiciela firmy załączniki nr 1 i nr 2) należy składać w Sekretariacie Wydziału Organizacji i Kadr Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, budynek A, piętro II pokój 236, faxem na nr. 41 343 18 34 lub e-mailem: sekretariat.woik@kielce.uw.gov.pl,
do dnia 27.11.2018 r. do godz. 12.00. Oferta powinna zawierać cenę brutto oferowanych licencji, wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego.
Termin składania:2018-11-27
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zadania - w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy.
Wymagania:Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa (załącznik nr 3) na dostawę oferowanego
oprogramowania.
Numer dokumentu:OK.V. 1232.4.2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: