Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2022-09-22
Przedmiot ogłoszenia:Przedłużenie wsparcia do urządzenia
Organizator:Powiatowy Urząd Pracy w Pile
Adres: al. Niepodległości 24, 64-920 Piła
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. pilski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 67-215-11-27, tel. 67-215-11-23/27, fax. 67-215-11-28, 67-215-11-45
E-mail:
Opis:przedłużenie wsparcia do urządzenia UTM Barracuda F180, tj. przedłużenie serwisów: Energize Updates, Instant Replacement, Malware Protection, Advance Threat Protection na okres 1 roku.
Miejsce i termin składania ofert: Oferty wraz z oświadczeniem (zał. nr 1) należy składać do dnia 29.09.2022r. do godz. 15:30 w siedzibie Zamawiającego: Powiatowy Urząd Pracy w Pile, aleja Niepodległości 24
/I piętro p. 15 sekretariat/.
Oferty mogą być dostarczone przez Wykonawcę osobiście, drogą pocztową, kurierem.
Dopuszczalne jest złożenie oferty drogą elektroniczną na adres pup@pup.pila.pl
z jednoczesnym przesłaniem dokumentów drogą pocztową.
Termin składania:2022-09-29
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji: 14 dni od dnia podpisania umowy.
Wymagania:Oferowana cena (brutto) powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z zakupem
i dostawą ww. wsparcia do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Pile.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
Jednocześnie informujemy, że złożenie oferty nie będzie wiązało stron.
Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.
Niniejsze zaproszenie nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Pile.
Kontakt:Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać u Pana Artura Wika pod numerem telefonu 67-215-11-45
Źródło: Internet i własne
Załączniki: