Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 21319042 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-05-28
Przedmiot ogłoszenia:Przegląd elektrofiltra
Organizator:TAURON Wytwarzanie S.A
Adres: Trzebinia, 32-541 Trzebinia
Województwo / powiat: małopolskie, pow. chrzanowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:+48 572 993 031
E-mail:
Strona www:https://swoz.tauron.pl/swoz2/app/demand/notice/public/13005748/details
Opis:Przegląd elektrofiltra nr 1 w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Elektrownia Siersza w Trzebini
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://swoz.tauron.pl/swoz2/app/demand/notice/public/13005748/details

TERMIN SKŁADANIA ofert:
2021-06-02 12:00
Termin składania:2021-06-02
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia:
TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Elektrownia Siersza w Trzebini
Uwagi:Dodatkowe informacje:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Zapytania.
Załączniki:
Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia,
Załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy,
Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające niezbędną wiedzę i doświadczenie
oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
Załącznik nr 4 Wykaz wykonanych usług,
ZAPYTANIE OFERTOWE oraz
WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA.
Kontakt:Osoba kontaktowa:
Barbara Ryguła
Telefon do osoby kontaktowej:
+48 572 993 031
E-mail:
barbara.rygula@tauron-wytwarzanie.pl
Numer dokumentu:PNP-S/TW/03251/2021
Źródło: Internet i własne
Załączniki: