Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2024-01-16
Przedmiot ogłoszenia:Przegląd gaśnic
Organizator:Huta Bankowa Sp. z o.o
Adres: Sobieskiego 24, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Województwo / powiat: śląskie, pow. Dąbrowa Górnicza
Państwo: Polska
NIP:PL6291328871
Strona www:https://hutabankowa.logintrade.net
Opis:Przegląd gaśnic [3667]
Treść zapytania:
Proszę o przedstawienie oferty cenowej na przegląd i regenerację gaśnic wg załączonych założeń.
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Przegląd i regeneracja gaśnic wg założeń z załącznika 1 komplet - zal_ gasnice.pdf
Dodatkowe warunki formalne:
Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Przegląd gaśnic [3667]"
Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia
Tytuł pytania:
Treść pytania:
Odpowiedź:
Dodatkowe pytania do oferty
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://hutabankowa.logintrade.net/zapytania_email,1548233,5fc93790ec8e66f4482e9c0175ce6d9e.html

Data i godz. rozpoczęcia przyjmowania ofert:
16- 01- 2024 15: 20
Data i godz. zakończenia przyjmowania ofert:
19- 01- 2024 10: 00
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
16- 01- 2024 16: 00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://hutabankowa.logintrade.net/zapytania_email,1548233,5fc93790ec8e66f4482e9c0175ce6d9e.html
Termin składania:2024-01-19
Uwagi:Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.
Kontakt:Kupiec:
Numer dokumentu:Z2480/269991
Źródło: Internet i własne
Załączniki: