Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 23872949 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2022-09-14
Przedmiot ogłoszenia:Przegląd instalacji elektrycznych, oświetlenia ewakuacyjnego, odgrómowych oraz rezystancji i skuteczności zerowania
Organizator:Poczta Polska S.A. Centrum Zamówień, Dział Zamówień Terenowych Północ
Adres: ul. Targ Rakowy 7/8, 80-940 Gdańsk
Województwo / powiat: pomorskie, pow. Gdańsk
kujawsko-pomorskie
Państwo: Polska
Telefon / fax:Telefon: 58 326 65 60
Strona www:https://portal.smartpzp.pl
Opis:przegląd instalacji elektrycznych, oświetlenia ewakuacyjnego ,odgrómowych oraz rezystancji i skuteczności zerowania - realizacja w obiektach PP na terenie RPI Gdańsk
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
dokonywanie pomiarów instalacji elektrycznej, piorunochronnej oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, badanie wyłączników p-poż w budynkach Poczty Polskiej S.A oraz lokalach najmowanych zlokalizowanych na obszarze działania OI w Gdańsku
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/poczta-polska/public/postepowanie?postepowanie=32816328

TERMIN SKŁADANIA ofert
23-09-2022 13:00:00
Otwarcie ofert:Termin otwarcia ofert 23-09-2022 13:00:00
Termin składania:2022-09-23
Wymagania:Warunki udziału
część 1 - przegląd instalacji elektrycznych, oświetlenia ewakuacyjnego ,odgromowych oraz rezystancji i skuteczności zerowania - realizacja w obiektach PP na terenie województwa pomorskiego - Aukcja elektroniczna
1.1
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.2
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
wykaże, że dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą aktualne uprawnienia kwalifikacyjne w GRUPIE 1 do eksploatacji urządzeń i sieci energetycznych na stanowisku eksploatacji "E" w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci o napięciu doj 1 kV oraz posiadającą aktualne uprawnienia kwalifikacyjne w GRUPIE 1 do dozoru urządzeń i sieci energetycznych na stanowisku eksploatacji "D", w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci o napięciu do 1 kV
1.3
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.4
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
część 2 - przegląd instalacji elektrycznych, oświetlenia ewakuacyjnego ,odgromowych oraz rezystancji i skuteczności zerowania - realizacja w obiektach PP na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - Aukcja elektroniczna
2.1
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2.2
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2.3
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2.4
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Uwagi:Kryteria oceny ofert
część 1 - przegląd instalacji elektrycznych, oświetlenia ewakuacyjnego ,odgromowych oraz rezystancji i skuteczności zerowania - realizacja w obiektach PP na terenie województwa pomorskiego
1.1
cena
Waga %:
100.00
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną brutto. Pozostałe oferty będą oceniane wg uzyskanej liczby punktów. Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów wynosi: 100.
część 2 - przegląd instalacji elektrycznych, oświetlenia ewakuacyjnego ,odgromowych oraz rezystancji i skuteczności zerowania - realizacja w obiektach PP na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
2.1
cena
Waga %:
100.00
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną brutto. Pozostałe oferty będą oceniane wg uzyskanej liczby punktów. Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów wynosi: 100.
Numer dokumentu:CZ.26.505.2022
Źródło: Internet i własne
Załączniki: