Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2024-01-31
Przedmiot ogłoszenia:Przeprowadzenie dodatkowych zajęć w postaci warsztatów
Organizator:Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
Adres: Paderewskiego 55, 25-950 Kielce
Województwo / powiat: świętokrzyskie, pow. Kielce
Państwo: Polska
NIP:PL6570008869
Telefon / fax:41-366-39-26
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/184254
Opis:Powstaje w kontekście projektu
FESW.08.01-IZ.00-0062/23 - KREATYWNI ODKRYWCY

Część 1
ZADANIE 1 - Prowadzenie Warsztatów z języka hiszpańskiego

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi szkoleniowe
Opis
1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie dodatkowych zajęć w postaci warsztatów oraz wsparcia specjalistycznego dla dzieci i ich rodziców w Niepublicznym Przedszkolu "Mali Odkrywcy" (Ośrodku Wsparcia Przedszkolnego) w Chmielniku Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach w ramach projektu ,,KREATYWNI ODKRYWCY".
2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do Zapytania oraz w projekcie umowy - załącznik nr 8 do Zapytania, które stanowią integralną część Zapytania.
3. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.
4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość zadań (części) pod warunkiem zapewnienia płynności w realizacji wsparcia, zgodnie z określoną w opisie częstotliwością spotkań w przedszkolu.
Zadanie 1
Prowadzenie Warsztatów z języka hiszpańskiego - OWP Chmielnik
Zajęcia grupowe dla dzieci
2 x 0,5h tygodniowo x 6gr. x 75tyg.
(śr.6h/tydz.)
RAZEM 450h

Część 2
Zadanie 2 Prowadzenie Warsztatów z języka migowego

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi szkoleniowe
Opis
1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie dodatkowych zajęć w postaci warsztatów oraz wsparcia specjalistycznego dla dzieci i ich rodziców w Niepublicznym Przedszkolu "Mali Odkrywcy" (Ośrodku Wsparcia Przedszkolnego) w Chmielniku Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach w ramach projektu ,,KREATYWNI ODKRYWCY".
2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do Zapytania oraz w projekcie umowy - załącznik nr 8 do Zapytania, które stanowią integralną część Zapytania.
3. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.
4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość zadań (części) pod warunkiem zapewnienia płynności w realizacji wsparcia, zgodnie z określoną w opisie częstotliwością spotkań w przedszkolu.
Zadanie 2
Prowadzenie Warsztatów z języka migowego - OWP Chmielnik
Zajęcia grupowe dla dzieci
0,5h tygodniowo x 6gr. x 75tyg.
(śr.3h/tydz.)
RAZEM 225h

Część 3
Zadanie 3 Warsztaty ,,AKADEMIA MŁODEGO INŻYNIERA"

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi szkoleniowe
Opis
1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie dodatkowych zajęć w postaci warsztatów oraz wsparcia specjalistycznego dla dzieci i ich rodziców w Niepublicznym Przedszkolu "Mali Odkrywcy" (Ośrodku Wsparcia Przedszkolnego) w Chmielniku Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach w ramach projektu ,,KREATYWNI ODKRYWCY".
2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do Zapytania oraz w projekcie umowy - załącznik nr 8 do Zapytania, które stanowią integralną część Zapytania.
3. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.
4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość zadań (części) pod warunkiem zapewnienia płynności w realizacji wsparcia, zgodnie z określoną w opisie częstotliwością spotkań w przedszkolu.
Zadanie 3
Prowadzenie Warsztatów ,,AKADEMIA MŁODEGO INŻYNIERA
Zajęcia z eksperymentami - OWP Chmielnik Zajęcia grupowe z dziećmi
1h tygodniowo x 6gr. x 75tyg.
(śr.6h/tydz.)
RAZEM 450h

Część 4
Zadanie 4 Prowadzenie ZAJĘĆ TANECZNYCH

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi szkoleniowe
Opis
1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie dodatkowych zajęć w postaci warsztatów oraz wsparcia specjalistycznego dla dzieci i ich rodziców w Niepublicznym Przedszkolu "Mali Odkrywcy" (Ośrodku Wsparcia Przedszkolnego) w Chmielniku Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach w ramach projektu ,,KREATYWNI ODKRYWCY".
2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do Zapytania oraz w projekcie umowy - załącznik nr 8 do Zapytania, które stanowią integralną część Zapytania.
3. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.
4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość zadań (części) pod warunkiem zapewnienia płynności w realizacji wsparcia, zgodnie z określoną w opisie częstotliwością spotkań w przedszkolu.
Zadanie 4
Prowadzenie ZAJĘĆ TANECZNYCH - OWP Chmielnik
Zajęcia grupowe dla dzieci
0,5h tygodniowo x 6gr. x 75tyg.
(śr.3h/tydz.)
RAZEM 225h

Część 5
Zadanie 5 ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE/DYŻURY Z LOGOPEDII

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi szkoleniowe
Opis
1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie dodatkowych zajęć w postaci warsztatów oraz wsparcia specjalistycznego dla dzieci i ich rodziców w Niepublicznym Przedszkolu "Mali Odkrywcy" (Ośrodku Wsparcia Przedszkolnego) w Chmielniku Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach w ramach projektu ,,KREATYWNI ODKRYWCY".
2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do Zapytania oraz w projekcie umowy - załącznik nr 8 do Zapytania, które stanowią integralną część Zapytania.
3. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.
4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość zadań (części) pod warunkiem zapewnienia płynności w realizacji wsparcia, zgodnie z określoną w opisie częstotliwością spotkań w przedszkolu.
Zadanie 5
Prowadzanie ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH/DYŻURÓW SPECJALISTYCZNYCH Z LOGOPEDII - OWP Chmielnik
a) Indywidualne zajęcia z dzieckiem
0,5h/dziecko x 20dzieci x 65tyg.
(śr. 10h/tydz.) 650h
b) Indywidualne konsultacje z rodzicami
Śr. 2 dyżury w miesiącu x 3h x 12 miesięcy 72h
RAZEM 722 h

Część 6
Zadanie 6 ZAJĘIA/DYŻURY Z INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi szkoleniowe
Opis
1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie dodatkowych zajęć w postaci warsztatów oraz wsparcia specjalistycznego dla dzieci i ich rodziców w Niepublicznym Przedszkolu "Mali Odkrywcy" (Ośrodku Wsparcia Przedszkolnego) w Chmielniku Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach w ramach projektu ,,KREATYWNI ODKRYWCY".
2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do Zapytania oraz w projekcie umowy - załącznik nr 8 do Zapytania, które stanowią integralną część Zapytania.
3. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.
4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość zadań (części) pod warunkiem zapewnienia płynności w realizacji wsparcia, zgodnie z określoną w opisie częstotliwością spotkań w przedszkolu.
Zadanie 6
Prowadzanie ZAJĘĆ/DYŻURÓW SPECJALISTYCZNYCH Z INTEGRACJI SENSORYCZNEJ - OWP Chmielnik
a) Indywidualne zajęcia z dzieckiem
0,5h/dziecko x20dzieci x 65tyg.
(śr.10h/tydz.) 650h
b) Indywidualne konsultacje z rodzicami
Śr. 2 dyżury w miesiącu x 3h x 12 miesięcy 72h
RAZEM 722h

Część 7
Zadanie 7 ZAJĘCIA/DYŻURY PSYCHOLOGICZNO=PEDAGOGICZNE

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi szkoleniowe
Opis
1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie dodatkowych zajęć w postaci warsztatów oraz wsparcia specjalistycznego dla dzieci i ich rodziców w Niepublicznym Przedszkolu "Mali Odkrywcy" (Ośrodku Wsparcia Przedszkolnego) w Chmielniku Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach w ramach projektu ,,KREATYWNI ODKRYWCY".
2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do Zapytania oraz w projekcie umowy - załącznik nr 8 do Zapytania, które stanowią integralną część Zapytania.
3. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.
4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość zadań (części) pod warunkiem zapewnienia płynności w realizacji wsparcia, zgodnie z określoną w opisie częstotliwością spotkań w przedszkolu.
Zadanie 7
Prowadzanie ZAJĘĆ/DYŻURÓW SPECJALISTYCZNYCH
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH - OWP Chmielnik
a) Indywidualne zajęcia z dzieckiem
0,5h/dziecko x 20dzieci x 75tyg.
(śr.10h/tydz.) 750h
b) Indywidualne konsultacje z rodzicami
Śr. 2 dyżury w miesiącu x 3h x 12 miesięcy 72h
RAZEM 822h

Część 8
Zadanie 8 DYŻUR SPECJALISTY REHABILITACJA

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi szkoleniowe
Opis
1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie dodatkowych zajęć w postaci warsztatów oraz wsparcia specjalistycznego dla dzieci i ich rodziców w Niepublicznym Przedszkolu "Mali Odkrywcy" (Ośrodku Wsparcia Przedszkolnego) w Chmielniku Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach w ramach projektu ,,KREATYWNI ODKRYWCY".
2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do Zapytania oraz w projekcie umowy - załącznik nr 8 do Zapytania, które stanowią integralną część Zapytania.
3. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.
4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość zadań (części) pod warunkiem zapewnienia płynności w realizacji wsparcia, zgodnie z określoną w opisie częstotliwością spotkań w przedszkolu.
Zadanie 8
DYŻUR SPECJALISTY REHABILITACJA - OWP Chmielnik Indywidualne konsultacje z rodzicami
Śr. 2 dyżury w miesiącu x 3h x 12 miesięcy
RAZEM 72h

Część 9
Zadanie 9 Prowadzenie Warsztatów kompetencji rodzicielskich

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi szkoleniowe
Opis
1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie dodatkowych zajęć w postaci warsztatów oraz wsparcia specjalistycznego dla dzieci i ich rodziców w Niepublicznym Przedszkolu "Mali Odkrywcy" (Ośrodku Wsparcia Przedszkolnego) w Chmielniku Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach w ramach projektu ,,KREATYWNI ODKRYWCY".
2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do Zapytania oraz w projekcie umowy - załącznik nr 8 do Zapytania, które stanowią integralną część Zapytania.
3. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.
4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość zadań (części) pod warunkiem zapewnienia płynności w realizacji wsparcia, zgodnie z określoną w opisie częstotliwością spotkań w przedszkolu.
Zadanie 9
Prowadzenie Warsztatów kompetencji rodzicielskich - OWP Chmielnik
Grupowe warsztaty z rodzicami
Śr. 10 warsztatów po 4h
RAZEM śr. 40h
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2024-02-08
Termin składania:2024-02-08
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2024-02

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
świętokrzyskie
Powiat
kielecki
Gmina
Chmielnik
Miejscowość
Chmielnik
Harmonogram
Etap 1
Koniec realizacji
2025-12-31
Czy występuje płatność częściowa
TAK
Opis
Opis
Termin wykonania zamówienia:
1) Planowany termin realizacji: od dnia podpisania umowy - 31.12.2025 r.
2) Dokładne terminy i godz. zajęć ustalane będą na bieżąco po konsultacji osoby prowadzącej zajęcia z dyrekcją przedszkola, zgodne z częstotliwością przedstawioną w opisie Zadania.
3) Termin realizacji może ulec zmianie, jeżeli wystąpią okoliczności, które na obecnym etapie nie były znane Zamawiającemu a będą miały wpływ na realizację wsparcia/zajęć.

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
świętokrzyskie
Powiat
kielecki
Gmina
Chmielnik
Miejscowość
Chmielnik
Harmonogram
Etap 1
Koniec realizacji
2025-12-31
Czy występuje płatność częściowa
TAK
Opis
Termin wykonania zamówienia:
1) Planowany termin realizacji: od dnia podpisania umowy - 31.12.2025 r.
2) Dokładne terminy i godz. zajęć ustalane będą na bieżąco po konsultacji osoby prowadzącej zajęcia z dyrekcją przedszkola, zgodne z częstotliwością przedstawioną w opisie Zadania.
3) Termin realizacji może ulec zmianie, jeżeli wystąpią okoliczności, które na obecnym etapie nie były znane Zamawiającemu a będą miały wpływ na realizację wsparcia/zajęć.

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
świętokrzyskie
Powiat
kielecki
Gmina
Chmielnik
Miejscowość
Chmielnik
Harmonogram
Etap 1
Koniec realizacji
2025-12-31
Czy występuje płatność częściowa
TAK
Opis
Opis
Termin wykonania zamówienia:
1) Planowany termin realizacji: od dnia podpisania umowy - 31.12.2025 r.
2) Dokładne terminy i godz. zajęć ustalane będą na bieżąco po konsultacji osoby prowadzącej zajęcia z dyrekcją przedszkola, zgodne z częstotliwością przedstawioną w opisie Zadania.
3) Termin realizacji może ulec zmianie, jeżeli wystąpią okoliczności, które na obecnym etapie nie były znane Zamawiającemu a będą miały wpływ na realizację wsparcia/zajęć.

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
świętokrzyskie
Powiat
kielecki
Gmina
Chmielnik
Miejscowość
Chmielnik
Harmonogram
Etap 1
Koniec realizacji
2025-12-31
Czy występuje płatność częściowa
TAK
Opis
Opis
Termin wykonania zamówienia:
1) Planowany termin realizacji: od dnia podpisania umowy - 31.12.2025 r.
2) Dokładne terminy i godz. zajęć ustalane będą na bieżąco po konsultacji osoby prowadzącej zajęcia z dyrekcją przedszkola, zgodne z częstotliwością przedstawioną w opisie Zadania.
3) Termin realizacji może ulec zmianie, jeżeli wystąpią okoliczności, które na obecnym etapie nie były znane Zamawiającemu a będą miały wpływ na realizację wsparcia/zajęć.

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
świętokrzyskie
Powiat
kielecki
Gmina
Chmielnik
Miejscowość
Chmielnik
Harmonogram
Etap 1
Koniec realizacji
2025-12-31
Czy występuje płatność częściowa
TAK
Opis
Opis
Termin wykonania zamówienia:
1) Planowany termin realizacji: od dnia podpisania umowy - 31.12.2025 r.
2) Dokładne terminy i godz. zajęć ustalane będą na bieżąco po konsultacji osoby prowadzącej zajęcia z dyrekcją przedszkola, zgodne z częstotliwością przedstawioną w opisie Zadania.
3) Termin realizacji może ulec zmianie, jeżeli wystąpią okoliczności, które na obecnym etapie nie były znane Zamawiającemu a będą miały wpływ na realizację wsparcia/zajęć.

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
świętokrzyskie
Powiat
kielecki
Gmina
Chmielnik
Miejscowość
Chmielnik
Harmonogram
Etap 1
Koniec realizacji
2025-12-31
Czy występuje płatność częściowa
TAK
Opis
Opis
Termin wykonania zamówienia:
1) Planowany termin realizacji: od dnia podpisania umowy - 31.12.2025 r.
2) Dokładne terminy i godz. zajęć ustalane będą na bieżąco po konsultacji osoby prowadzącej zajęcia z dyrekcją przedszkola, zgodne z częstotliwością przedstawioną w opisie Zadania.
3) Termin realizacji może ulec zmianie, jeżeli wystąpią okoliczności, które na obecnym etapie nie były znane Zamawiającemu a będą miały wpływ na realizację wsparcia/zajęć.

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
świętokrzyskie
Powiat
kielecki
Gmina
Chmielnik
Miejscowość
Chmielnik
Harmonogram
Etap 1
Koniec realizacji
2025-12-31
Czy występuje płatność częściowa
TAK
Opis
Opis
Termin wykonania zamówienia:
1) Planowany termin realizacji: od dnia podpisania umowy - 31.12.2025 r.
2) Dokładne terminy i godz. zajęć ustalane będą na bieżąco po konsultacji osoby prowadzącej zajęcia z dyrekcją przedszkola, zgodne z częstotliwością przedstawioną w opisie Zadania.
3) Termin realizacji może ulec zmianie, jeżeli wystąpią okoliczności, które na obecnym etapie nie były znane Zamawiającemu a będą miały wpływ na realizację wsparcia/zajęć.

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
świętokrzyskie
Powiat
kielecki
Gmina
Chmielnik
Miejscowość
Chmielnik
Harmonogram
Etap 1
Koniec realizacji
2025-12-31
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Opis
Opis
Termin wykonania zamówienia:
1) Planowany termin realizacji: od dnia podpisania umowy - 31.12.2025 r.
2) Dokładne terminy i godz. zajęć ustalane będą na bieżąco po konsultacji osoby prowadzącej zajęcia z dyrekcją przedszkola, zgodne z częstotliwością przedstawioną w opisie Zadania.
3) Termin realizacji może ulec zmianie, jeżeli wystąpią okoliczności, które na obecnym etapie nie były znane Zamawiającemu a będą miały wpływ na realizację wsparcia/zajęć.

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
świętokrzyskie
Powiat
kielecki
Gmina
Chmielnik
Miejscowość
Chmielnik
Harmonogram
Etap 1
Koniec realizacji
2025-12-31
Czy występuje płatność częściowa
TAK
Opis
Opis
Termin wykonania zamówienia:
1) Planowany termin realizacji: od dnia podpisania umowy - 31.12.2025 r.
2) Dokładne terminy i godz. zajęć ustalane będą na bieżąco po konsultacji osoby prowadzącej zajęcia z dyrekcją przedszkola, zgodne z częstotliwością przedstawioną w opisie Zadania.
3) Termin realizacji może ulec zmianie, jeżeli wystąpią okoliczności, które na obecnym etapie nie były znane Zamawiającemu a będą miały wpływ na realizację wsparcia/zajęć.
Wymagania:Warunki zmiany umowy
§ 5
Strony dopuszczają możliwość dokonania zmiany zawartej Umowy w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy tj.:
a) Zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów - w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień Umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego;
b) Siłą wyższą - rozumianą jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu należytej staranności, a które uniemożliwia Zleceniobiorcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W przypadku wystąpienia siły wyższej Wykonawca zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej;
c) Zmianą wniosku o dofinansowanie projektu ,,KREATYWNI ODKRYWCY" zaakceptowaną przez Instytucję Zarządzającą w zakresie, w jakim zmiana ta ma wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy;
d) Rezygnacją z uczestnictwa w Projekcie ,,KREATYWNI ODKRYWCY" kierowanych osób;
e) zmiany terminu i harmonogramu realizacji w zakresie przedmiotu zamówienia na które składana jest oferta;
f) ostatecznej ilości godzin jak również miejsca ich przeprowadzania w zakresie przedmiotu zamówienia na które składana jest oferta;
g) ostatecznej ilości Uczestników Projektu objętych przedmiotem zamówienia na które składana jest oferta;
h) zmiany terminu płatności;
i) zmiany organizacyjnej w zakresie przedmiotu zamówienia na które składana jest oferta, polegającej na zmianie osób, Wykonawców i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych lub wystąpienia przyczyn niezależnych od Wykonawcy (trenera) pod warunkiem, że ww. osoby i podmioty spełniają wszystkie wymogi wynikające z Zaproszenia i złożonej oferty.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
TAK
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą
- wykształcenie wyższe na kierunku filologia hiszpańska oraz przygotowanie pedagogiczne
lub
- studia wyższe i uzyskany Dyplom DELE poziom min. B2 oraz przygotowanie pedagogiczne
lub
- doświadczenie zawodowe min. 2 lata pracy jako wykładowca/nauczyciel języka hiszpańskiego
lub
- doświadczenie w przeprowadzaniu w okresie ostatnich 2 lat od daty składania ofert - min. 150 h zajęć warsztatów/kursów/zajęć szkolnych z zakresu zajęć z języka hiszpańskiego z dziećmi w wieku przedszkolnym lub szkolnym
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia w sprawie spełniania warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 3 do Zapytania oraz wykazu osób (zgodnie z Załącznikiem nr 7), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia lub w przypadku osób fizycznych Wykonawca przedłoży CV wg własnego wzoru - wskazując wyszczególnione wymagania.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Oświadczenie woli (oferta) - oświadczenia, dokumenty składane wraz z ofertą:
1. Oferta zgodna z załączonym drukiem ,,formularza oferty" - Załącznik nr 2 do Zapytania.
3. Dokumenty z których wynika umocowanie osób do reprezentowania Wykonawcy w szczególności:
1) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy, jest umocowana do jego reprezentowania
albo wskazanie w Formularzu Ofertowym danych umożliwiających dostęp do tych dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych;
lub
2) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów określonych w pkt. 1)
4. Podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 3 do Zapytania.
5. Podpisane oświadczenie dot. braku podstaw do wykluczenia z postępowania - Załącznik nr 4 do Zapytania.
6. Podpisane oświadczenie o braku powiązania z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo - Załącznik nr 5 do Zapytania.
7. Podpisane Oświadczenie Wykonawcy - wykaz osób stanowiące Załącznik nr 7 do Zapytania wraz z informacjami na temat ich wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i doświadczenia lub w przypadku osób fizycznych Wykonawca przedłoży CV wg własnego wzoru - wskazując wyszczególnione wymagania.
8. Podpisane Oświadczenia Zleceniobiorcy dot. ZUS - Załącznik nr 6 do Zapytania.
9. Przygotowanie KONSPEKTU - Załącznik nr 9 do Zapytania.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Zamawiający wykluczy Wykonawcę:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 4 do Zapytania oraz odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności o Działalności Gospodarczej, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w lit. a), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że
- nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury
Dokumenty, o których mowa powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
2) jeżeli jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo na podstawie przesłanek związanych z konfliktem interesów. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji; o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z Zamawiającym, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych Zamawiającego;
- pozostaniu z Zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielnie zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie złożonego Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 4 do Zapytania oraz Oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym - Załącznik nr 5 do Zapytania.
3) jeżeli podlega wykluczeniu na podstawie przesłanek wynikających z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835 ze zm.)
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie złożonego Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 4 do Zapytania.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2024-01-31
Data ostatniej zmiany
2024-01-31 14:43:30

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena brutto - 50%
Kryterium Cena (C) będzie oceniane w wyniku porównania ceny oferty najkorzystniejszej (Cmin)
z ceną podaną w ofercie rozpatrywanej (Cor), tj:
C = Cmin. / Cor. x 50%
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Klauzule Społeczne/PES: 5%
Punkty za niniejszym KRYTERIUM - Klauzule Społeczne/PES zostaną przyznane zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. III.10.2)
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Przygotowanie konspektu: 25%
Punkty za niniejszym KRYTERIUM zostaną przyznane zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. III.10.2)
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Doświadczenie zawodowe personelu: 20%
Punkty za niniejszym KRYTERIUM zostaną przyznane zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. III.10.2)

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena brutto - 50%
Kryterium Cena (C) będzie oceniane w wyniku porównania ceny oferty najkorzystniejszej (Cmin)
z ceną podaną w ofercie rozpatrywanej (Cor), tj:
C = Cmin. / Cor. x 50%
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Klauzule Społeczne/PES: 5%
Punkty za niniejszym KRYTERIUM - Klauzule Społeczne/PES zostaną przyznane zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. III.10.2)
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Przygotowanie konspektu: 25%
Punkty za niniejszym KRYTERIUM zostaną przyznane zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. III.10.2)
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Doświadczenie zawodowe personelu: 20%
Punkty za niniejszym KRYTERIUM zostaną przyznane zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. III.10.2)

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena brutto - 50%
Kryterium Cena (C) będzie oceniane w wyniku porównania ceny oferty najkorzystniejszej (Cmin)
z ceną podaną w ofercie rozpatrywanej (Cor), tj:
C = Cmin. / Cor. x 50%
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Klauzule Społeczne/PES: 5%
Punkty za niniejszym KRYTERIUM - Klauzule Społeczne/PES zostaną przyznane zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. III.10.2)
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Przygotowanie konspektu: 25%
Punkty za niniejszym KRYTERIUM zostaną przyznane zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. III.10.2)
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Doświadczenie zawodowe personelu: 20%
Punkty za niniejszym KRYTERIUM zostaną przyznane zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. III.10.2)

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena brutto - 50%
Kryterium Cena (C) będzie oceniane w wyniku porównania ceny oferty najkorzystniejszej (Cmin)
z ceną podaną w ofercie rozpatrywanej (Cor), tj:
C = Cmin. / Cor. x 50%
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Klauzule Społeczne/PES: 5%
Punkty za niniejszym KRYTERIUM - Klauzule Społeczne/PES zostaną przyznane zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. III.10.2)
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Przygotowanie konspektu: 25%
Punkty za niniejszym KRYTERIUM zostaną przyznane zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. III.10.2)
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Doświadczenie zawodowe personelu: 20%
Punkty za niniejszym KRYTERIUM zostaną przyznane zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. III.10.2)

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena brutto - 50%
Kryterium Cena (C) będzie oceniane w wyniku porównania ceny oferty najkorzystniejszej (Cmin)
z ceną podaną w ofercie rozpatrywanej (Cor), tj:
C = Cmin. / Cor. x 50%
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Klauzule Społeczne/PES: 5%
Punkty za niniejszym KRYTERIUM - Klauzule Społeczne/PES zostaną przyznane zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. III.10.2)
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Przygotowanie konspektu: 25%
Punkty za niniejszym KRYTERIUM zostaną przyznane zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. III.10.2)
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Doświadczenie zawodowe personelu: 20%
Punkty za niniejszym KRYTERIUM zostaną przyznane zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. III.10.2)

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena brutto - 50%
Kryterium Cena (C) będzie oceniane w wyniku porównania ceny oferty najkorzystniejszej (Cmin)
z ceną podaną w ofercie rozpatrywanej (Cor), tj:
C = Cmin. / Cor. x 50%
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Klauzule Społeczne/PES: 5%
Punkty za niniejszym KRYTERIUM - Klauzule Społeczne/PES zostaną przyznane zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. III.10.2)
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Przygotowanie konspektu: 25%
Punkty za niniejszym KRYTERIUM zostaną przyznane zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. III.10.2)
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Doświadczenie zawodowe personelu: 20%
Punkty za niniejszym KRYTERIUM zostaną przyznane zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. III.10.2)

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena brutto - 50%
Kryterium Cena (C) będzie oceniane w wyniku porównania ceny oferty najkorzystniejszej (Cmin)
z ceną podaną w ofercie rozpatrywanej (Cor), tj:
C = Cmin. / Cor. x 50%
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Klauzule Społeczne/PES: 5%
Punkty za niniejszym KRYTERIUM - Klauzule Społeczne/PES zostaną przyznane zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. III.10.2)
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Przygotowanie konspektu: 25%
Punkty za niniejszym KRYTERIUM zostaną przyznane zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. III.10.2)
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Doświadczenie zawodowe personelu: 20%
Punkty za niniejszym KRYTERIUM zostaną przyznane zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. III.10.2)

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena oferty brutto: 75% dla
Kryterium Cena (C) będzie oceniane w wyniku porównania ceny oferty najkorzystniejszej (Cmin)
z ceną podaną w ofercie rozpatrywanej (Cor), tj:
C = Cmin. / Cor. x 75 %
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Klauzule Społeczne/PES: 5%
Punkty za niniejszym KRYTERIUM - Klauzule Społeczne/PES zostaną przyznane zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. III.10.2)
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Doświadczenie zawodowe personelu: 20%
Punkty za niniejszym KRYTERIUM zostaną przyznane zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. III.10.2)

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena brutto - 50%
Kryterium Cena (C) będzie oceniane w wyniku porównania ceny oferty najkorzystniejszej (Cmin)
z ceną podaną w ofercie rozpatrywanej (Cor), tj:
C = Cmin. / Cor. x 50%
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Klauzule Społeczne/PES: 5%
Punkty za niniejszym KRYTERIUM - Klauzule Społeczne/PES zostaną przyznane zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. III.10.2)
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Przygotowanie konspektu: 25%
Punkty za niniejszym KRYTERIUM zostaną przyznane zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. III.10.2)
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Doświadczenie zawodowe personelu: 20%
Punkty za niniejszym KRYTERIUM zostaną przyznane zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. III.10.2)
Kontakt:Osoby do kontaktu
Maria Lech-Bielecka
tel.: 41-366-39-26
e-mail: mbielecka@zdz.kielce.pl
Kod CPV:80000000-4, 80110000-8, 80000000-4, 80110000-8, 80000000-4, 80110000-8, 80000000-4, 80110000-8, 80000000-4, 80110000-8
Numer dokumentu:2024-2495-184254, 3/ZK/2024/KO
Źródło: Internet i własne
Załączniki: