Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 26604636 archiwalne TYLKO U NAS zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2024-02-02
Przedmiot ogłoszenia:Przeprowadzenie szkolenia "Prawo jazdy kategorii D po C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną uzupełniająca" dla jednej osoby bezrobotnej
Organizator:Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu
Adres: ul. Księdza Andrzeja Łukasika 3, 26-612 Radom
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Radom
Państwo: Polska
Telefon / fax:(48) 6 125 500 wew. 17.
Strona www:https://platformazakupowa.pl/transakcja/883339
Opis:WnSSzWsk/23/000030.BJ Przeprowadzenie szkolenia "Prawo jazdy kategorii D po C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną uzupełniająca" dla jednej osoby bezrobotnej
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Szkolenie ,,Prawo jazdy kategorii D po C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną uzupełniająca" Przeprowadzenie szkolenia ,,Prawo jazdy kategorii D po C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną uzupełniająca" dla jednej osoby bezrobotnej - koszt netto wraz z egzaminem 1 usługa 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLN - (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/883339
Składania : 07-02-2024 14:00:00
Otwarcia : 07-02-2024 14:10:00
Otwarcie ofert:Otwarcia : 07-02-2024 14:10:00
Termin składania:2024-02-07
Wymagania:Wymagania i specyfikacja
Szanowni Państwo,
Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia o tematyce ,, Prawo jazdy kategorii D po C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną uzupełniająca" dla jednej osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomiu.
Informacja o szkoleniu w załącznikach.
Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.
Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.
W przypadku pytań:
- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. (48) 6 125 500 wew. 17.
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.
tel. 22 101 02 02
e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury oraz kompletu dokumentów wymienionych w umowie (zał. 3). Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
3 Termin realizacji - Szkolenie zostanie przeprowadzone w terminie 30 dni od podpisania umowy (minimum 25 godzin w tygodniu). Szkolenie zostanie zakończone do 30 maja 2024 r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
4 Oferta szkoleniowa - Oświadczam, że dane zawarte w zał. 2 są zgodne ze stanem faktycznym. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
5 Rodo - Zapoznalam/em się z klauzulą RODO. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
6 Pozostałe informacje - Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania określone w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835). Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
Uwagi:Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.
Kontakt:Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu
ul. Księdza Andrzeja Łukasika 3
26-612 Radom
Kontakt za pomocą platformy zakupowej
https://platformazakupowa.pl/all?limit=100&tab=active&year=seven_days
Numer dokumentu:ID 883339 , WnSSzWsk/23/000030.BJ
Źródło: Internet i własne - Opennexus
Załączniki: