Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-04-29
Przedmiot ogłoszenia:Przesunięcie ogrodzenia
Organizator:Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej S.A. w Poznaniu
Adres: ul. Rybaki 18a, 61-884 Poznań
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. Poznań
Państwo: Polska
Telefon / fax:61 639 70 18
E-mail:
Opis:Przesunięcie ogrodzenia 138/2019
Adres: ul. Nehringa 2, Poznań

Obmiar/powierzchnia: przedmiar robót w załączeniu

Opis robót: przesunięcie ogrodzenia w granicę działki
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert: oferty należy składać do 10.05.2019 do g. 14:00 w MPGM S.A. ul. Janickiego 20, Poznań - formularz ofertowy oraz kosztorys ofertowy wykonany na podstawie załączomego przedmiaru robót
Termin składania:2019-05-10
Kontakt:Osoba do kontaktu: Ewa M. Tomczak - tel. 61 639 70 18, tel. kom. 607 603 079 Poznań ul.Janickiego 20, adres e-mail: ewa.tomczak@mpgm.poznan.pl

Oferty prosimy przesyłać w zamkniętych kopertach powołując się na nr ogłoszenia.

Informacja o wyniku postępowania będzie do wglądu w MPGM S.A. ul. Janickiego 20, Poznań.
Numer dokumentu:138/2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: