Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 24543550 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2023-01-17
Przedmiot ogłoszenia:Przewóz autobusami uczniów
Organizator:Urząd Gminy Suszec
Adres: ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec
Województwo / powiat: śląskie, pow. pszczyński
Państwo: Polska
Telefon / fax:Telefon: 32 449 30 50, tel. 032/ 44 93 057
Opis:ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Wójt Gminy Suszec
zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia pn.: ,,Przewóz autobusami (tam i z powrotem) uczniów ze Szkół Podstawowych z terenu Gminy Suszec do Parku Wodnego "AQUARION" w Żorach 44-240, Ul. Wodzisławska 3a, na Krytą Pływalnię ,,Wodny Raj" do Pawłowic 43-250, Ul. Sportowa 14, na Krytą Pływalnię w Goczałkowicach -Zdroju, Ul. Powstańców Śl.
Przedmiot zamówienia obejmuje realizację zadań polegających na transporcie uczniów i ich wychowawców (opiekunów) do Parku Wodnego ,,AQUARION" w Żorach 44-240, Ul. Wodzisławska 3a, na Krytą Pływalnię ,,Wodny Raj" do Pawłowic 43-250, Ul. Sportowa 14, na Krytą Pływalnię w Goczałkowicach -Zdroju, Ul. Powstańców Śl, zgodnie z harmonogramem wyjazdów określającym szczegółowo godz. i dni wyjazdów. Zamawiający ma prawo do zmiany harmonogramu wyjazdów na basen i z powrotem - godzin i dni, w tym zmniejszenie ilości wyjazdów z uwagi na zmianę planów szkolnych w poszczególnych szkołach, co spowoduje zmniejszenie wynagrodzenia należnego WYKONAWCY a WYKONAWCA zobowiązany jest do przyjęcia poprawionego harmonogramu oraz do jego stosowania i przestrzegania.
Przedmiot zamówienia obejmuje 6 zadań:

Zadanie nr 1

Przewóz 28 osobowej grupy dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Suszcu na basen do Żor - Park Wodny "AQUARION" Ul. Wodzisławska 3a, ilość przewozów: 10
10 x ............ zł/1 przewóz* netto = ........... zł netto + ........... % VAT= .............. zł brutto

Zadanie nr 2
Przewóz 15 osobowej grupy dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kobielicach na basen do Żor - Park Wodny "AQUARION" Ul. Wodzisławska 3a, ilość przewozów: 10
10 x ........... zł/1 przewóz* netto = ........... zł netto + ........... % VAT= .............. zł brutto

Zadanie nr 3
Przewóz 15 osobowej grupy dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudziczce na basen do Żor - Park Wodny "AQUARION" Ul. Wodzisławska 3a, ilość przewozów: 10
10 x ........... zł/1 przewóz* netto = ........... zł netto + ........... % VAT= .............. zł brutto

Zadanie nr 4
Przewóz 15 osobowej grupy dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kryrach na basen do Żor - Park Wodny "AQUARION" Ul. Wodzisławska 3a, ilość przewozów: 10
10 x ........... zł/1 przewóz* netto = ........... zł netto + ........... % VAT= .............. zł brutto

Zadanie nr 5
Przewóz 15 osobowej grupy dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mizerowie na krytą pływalnię ,,Wodny Raj" w Pawłowicach, Ul. Sportowa 14, ilość przewozów: 10
10 x ............ zł/1 przewóz* netto = ............ zł netto + .......... % VAT= ............. zł brutto

Zadanie nr 6
Przewóz 15 osobowej grupy dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radostowicach na Krytą Pływalnię w Goczałkowicach -Zdroju, Ul. Powstańców Śl. ilość przewozów: 10
10 x ............ zł/1 przewóz* netto = ............ zł netto + .......... % VAT= ............. zł brutto
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert: do dnia 24.01.2023 r. do godz. 15:30
Miejsce składania ofert: Sekretariat Urzędu Gminy Suszec Ul. Lipowa 1, pokój nr 19
Forma składania ofert: pisemna
Termin składania:2023-01-24
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zadań: zadania od 1- 6 od dnia 1.02.2023 r. - 26.05.2023r.
Wymagania:Kryterium wyboru oferty: najniższa cena.
O wyborze najkorzystniejszej oferty i terminie podpisania umowy Zamawiający zawiadomi wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana.
Kontakt:Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są: w Biurze Obsługi Podmiotów Gospodarczych Urzędu Gminy Suszec 43-267, ul. Lipowa 1, tel. 032/ 44 93 057
Źródło: Internet i własne
Załączniki: