Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 22055221 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2021-10-14
Przedmiot ogłoszenia:Przygotowanie i wykonanie legalizacji odmierzaczy paliw płynnych
Organizator:44 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Krośnie Odrzańskim
Adres: Słubicka 10, 66-600 Krosno Odrzańskie
Województwo / powiat: lubuskie, pow. krośnieński (odrzański)
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 261672400 fax. 261672556
E-mail:
Opis:Przygotowanie i wykonanie legalizacji odmierzaczy paliw płynnych w ilości 4 szt.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia należy złożyć w terminie

do dnia 22.10.2021r.

w formie pisemnej, email lub faxem na adres Zamawiającego:

44 Wojskowy Oddział Gospodarczy
ul. Słubicka 10
66-600 Krosno Odrzańskie

na kopercie z dopiskiem " Służba MPS"

email: z.rajchel@ron.mil.pl

lub faxem na numer: 261672556 z dopiskiem " Służba MPS"
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 25.10.2021r. o godz. 11.00
Termin składania:2021-10-22
Wymagania:Rodzaj zamówienia: Usługa
Tryb postępowania: Ogłoszenie w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego nieprzekraczającego wartością kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp
Źródło: Internet i własne
Załączniki: