Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-08-29
Przedmiot ogłoszenia:Przygotowanie, opracowanie projektu graficznego, wykonanie oraz dostawa materiałów promocyjnych
Organizator:Biuro Edukacji Urzędu w Warszawie
Adres: ul. Górskiego 7, 00-033 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 22 44 33 507.
E-mail:
Opis:Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, opracowanie projektu graficznego, wykonanie oraz dostawa materiałów promocyjnych z odpowiednim oznakowaniem graficznym w ramach promocji projektów: Szkoły zawodowe - szkoły wyższe - pracodawcy: nowoczesny model współpracy w grupie branżowej hotelarsko-turystycznej (zawód: technik hotelarstwa) oraz Nowoczesny model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi i pracodawcami w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej teleinformatycznej (technik telekomunikacji, technik informatyk) w ramach w ramach środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki.
1. Długopisy metalowe, np. aluminiowe (100 sztuk).

Parametry:

- metalowy, np. aluminiowy korpus koloru niebieskiego;

- rozwiązanie zapewniające stabilne trzymanie korpusu długopisu podczas pisania, np. gumowy uchwyt w dolnej części korpusu, drobne gumki dookoła korpusu lub inna faktura w dole korpusu;

- błyszczący chromowany klip i dodatki;

- wkład piszący w kolorze niebieskim;

- mechanizm przyciskany;

- na korpusie długopisu napis (grawer laserowy) w kolorze białym: POWER 2014-2020 oraz logo (kolor biały) - POWER 2014-2020

2.Notesy (100 sztuk).

Parametry:

- format: A4 (ok. 210 x 297 mm);

- liczba kartek 25;

- papier offsetowy min. 80 g/m2 łatwo wchłaniający atrament i nie przebijający na drugą stronę;

- klejony wzdłuż górnej krawędzi;

- kartki w kratkę lub linię, jednostronnie kolorowe (4+0 CMYK). Na każdej kartce w stopce informacja składająca się z: logo POWER 2014 - 2020, logo Szkoły Głównej Handlowej (pełen kolor) oraz znaku promocyjnego m.st. Warszawy (pełen kolor);

- okładka przednia (pełen kolor 4+0 CMYK); wykonanie projektu graficznego okładki, pełen kolor 4+0 z wykorzystaniem nazw projektów: Szkoły zawodowe - szkoły wyższe - pracodawcy: nowoczesny model współpracy w grupie branżowej hotelarsko-turystycznej (zawód: technik hotelarstwa) oraz Nowoczesny model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi i pracodawcami w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej teleinformatycznej (technik telekomunikacji, technik informatyk) oraz logo POWER 2014 - 2020, logo Szkoły Głównej Handlowej (pełen kolor) oraz znaku promocyjnego m.st. Warszawy (pełen kolor);

- spód notesu - biały karton.

Zamawiający przekaże Wykonawcy logotypy oraz teksty, które powinny być użyte do opracowania projektu graficznego. Znak promocyjny m.st. Warszawy można wykorzystywać zgodnie z zasadami opisanymi na stronie http://symbole.um.warszawa.pl/ w Systemie Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy.
Proponowane przez Wykonawcę materiały promocyjne będą wcześniej podlegały akceptacji Zamawiającego.
Przygotowane przez Wykonawcę projekty graficzne będą podlegały akceptacji Zamawiającego.
Zamawiający dopuszcza możliwość nieznacznej różnicy rozmiarów/parametrów poszczególnych materiałów promocyjnych (zwłaszcza, jeśli z korzyścią wpłynie to na jakość wykonania materiałów).
Wraz z w/w materiałami promocyjnymi, Wykonawca dostarczy na przenośnym nośniku pamięci (np. pamięć USB, lub płyta CD) edytowalne pliki graficzne całej publikacji w wysokiej rozdzielczości oraz publikację w formacie pdf.
Wykonawca dostarczy materiały promocyjne objęte zapytaniem ofertowym do Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy ul. Górskiego 7, 00-033 Warszawa do dnia 18 września 2019 r. do godz. 16.00
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy składać pocztą elektroniczną na adres jodzeniak@um.warszawa.pl do dnia 4 września 2019 r. do godz. 16.00 . Oferty, które wpłyna po wskazanym terminie nie będa rozpatrywane
Informacje dotyczące składania ofert:
termin:
04.09.2019 r. godz. 16.00
adres:
ul. Górskiego 7
faks:
adres poczty elektronicznej:
jodzeniak@um.warszawa.pl
Termin składania:2019-09-04
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia:
2019-09-18
Wymagania:Oferta na powyższe materiały promocyjne powinna zawierać:

- koszt jednostkowy netto poszczególnego przedmiotu zamówienia;

- koszt jednostkowy brutto poszczególnego przedmiotu zamówienia;

- koszt netto całości zamówienia;

- koszt brutto całości zamówienia.
Kryteria oceny ofert:
cena:
100.00%
inne:
Inne istotne warunki zamówienia:
Kontakt:Sprawę w Biurze Edukacji Urzędu m.st. Warszawy prowadzi Pani Joanna Odzeniak tel. 22 44 33 507.
Osoba do kontaktu:
imię i nazwisko:
Joanna Odzeniak
telefon:
22 44 33 507
adres poczty elektronicznej::
jodzeniak@um.warszawa.pl
Źródło: Internet i własne
Załączniki: