Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17164910 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-04-11
Przedmiot ogłoszenia:Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej domu jednorodzinnego
Organizator:ENEA Operator Sp. z o.o w Poznaniu
Adres: Panny Marii 2, 61-108 Poznań
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. Poznań
Państwo: Polska
Telefon / fax:Telefon 618848602, Fax 618845951
E-mail:
Opis:Przedmiot zamówienia [OD5-RD7] Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej domu jednorodzinnego w m. Potrzebowice, gm. Wieleń
Specyfikacja:Sposób uzyskania SIWZ/Warunków Zamówienia serwis WWW Zamawiającego http://zamowienia.enea.pl
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert/wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu 2019-04-18 08:45
Miejsce składania ofert
Nazwa firmy ENEA Operator Sp. z o.o.
Ulica Panny Marii 2
Kod 61-108
Miasto Poznań
Otwarcie ofert:Termin otwarcia ofert 2019-04-18 08:45 Miejsce otwarcia ofert Nazwa firmy ENEA Operator Sp. z o.o. Ulica Panny Marii 2 Kod pocztowy 61-108 Miasto Poznań
Termin składania:2019-04-18
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia 12 tygodni od dnia podpisania umowy
Wadium:nie wymagane
Wymagania:Tryb postępowania Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie przepisów wewnętrznych obowiązujących u zamawiającego.
Podstawa prawna zastosowania trybu Regulamin Udzielania Zamówień przez ENEA Operator
Możliwość składania ofert częściowych Nie
Możliwość składania ofert wariantowych Nie
Opisu warunków udziału w postępowaniu Zgodnie z pkt 4 Rozdziału I Warunków Zamówienia.
Informacje o oświadczeniach i dokumentach,
jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zgodnie z pkt 5 Rozdziału I Warunków Zamówienia
Uwagi:Kryteria oceny ofert i ich znaczenie cena = 100%
Termin związania ofertą 60 dni
Kontakt:Dane teleadresowe zamawiającego
Nazwa firmy ENEA Operator Sp. z o.o.
Ulica Panny Marii 2
Kod 61-108
Miasto Poznań
NIP 7822377160
REGON 300455398
Dane osoby kontaktowej
Imię i nazwisko Marta Anglart
Nazwa firmy p. 410
Ulica Panny Marii 2
Kod 61-108
Miasto Poznań
Telefon 618848602
Fax 618845951
E-mail marta.anglart@enea.pl
Kod CPV:45231400-9
Numer dokumentu:RPUZ/P/0252/2019/OD/ZIR/RI
Źródło: Internet i własne
Załączniki: