Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-12-22
Przedmiot ogłoszenia:Rama drzwi
Organizator:Alchemia S.A. Oddział, Rurexpol
Adres: Trochimowskiego 27, 42-207 Częstochowa
Województwo / powiat: śląskie, pow. Częstochowa
Państwo: Polska
NIP:PL6310022967
E-mail:
Strona www:https://alchemia.logintrade.net
Opis:Rama drzwi - RXP/ 27679
Treść zapytania:
Prosimy o złożenie oferty cenowo- terminowej na wykonanie części wg tabeli
Transport po stronie wykonawcy.
Wymagamy trwałego oznakowania części własnym znakiem firmowym.
Wymagane atesty materiałowe i świadectwa odbioru.
Planowany termin realizacji: 4 tydz. 2023r
Z poważaniem
Andrzej Grabowski
tel: 728 414 066
Alchemia S.A.
Oddział Rurexpol
ul. Trochimowskiego27
42-207 Częstochowa
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Rama drzwi rys. G-1733-56-3b 1 szt. - rys_ G-1733-56-3b.pdf
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://alchemia.logintrade.net/zapytania_email,1470383,2db800a9259a077c68956183de45a2ed.html

Data i godz. rozpoczęcia przyjmowania ofert:
22- 12- 2022 16: 00
Data i godz. zakończenia przyjmowania ofert:
29- 12- 2022 11: 00
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
22- 12- 2022 16: 00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://alchemia.logintrade.net/zapytania_email,1470383,2db800a9259a077c68956183de45a2ed.html
Termin składania:2022-12-29
Wymagania:Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):
Miejsce dostawy: siedziba
Koszt transportu: po stronie dostawcy
przelew 60 dni
Uwagi:Kryteria oceny oferty
Termin dostawy - 10%
Cena - 80%
Termin płatności - 10%
Dodatkowe warunki formalne:
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.
Kontakt:Kupiec:
Andrzej Grabowski
tel:
e-mail: a.grabowski@alchemiasa.pl
Numer dokumentu:Z1378/265567
Źródło: Internet i własne
Załączniki: