Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2023-11-14
Przedmiot ogłoszenia:Realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej programu regionalnego
Organizator:Województwo Dolnośląskie - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Adres: Wybrzeże Słowackiego 12 - 14, 50-411 Wrocław
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. Wrocław
Państwo: Polska
Telefon / fax:Telefon: (71) 776 97 03
E-mail:
Strona www:https://umwd-dolnyslask.logintrade.net
Opis:Realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej programu regionalnego
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej programu regionalnego. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji Zamawiający określił w projekcie umowy, stanowiącym wraz z Opisem Przedmiotu Zamówienia (dalej: OPZ) załącznik nr 7 do niniejszej SWZ. 3. Z Wykonawcą, któremu udzielone zostanie zamówienie Zamawiający zawrze umowę. 4. W niniejszym postępowaniu Zamawiający określa wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp. Natomiast nie określa wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. 5. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień: 79341400-0 - Usługi prowadzenia kampanii reklamowych

5.1 Część zamówienia: LOT-0001
Tytuł: Realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej programu regionalnego
Opis: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej programu regionalnego. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji Zamawiający określił w projekcie umowy, stanowiącym wraz z Opisem Przedmiotu Zamówienia (dalej: OPZ) załącznik nr 7 do SWZ. 3. Z Wykonawcą, któremu udzielone zostanie zamówienie Zamawiający zawrze umowę. 4. W niniejszym postępowaniu Zamawiający określa wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp. Natomiast nie określa wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. 5. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień: 79341400-0 - Usługi prowadzenia kampanii reklamowych
Wewnętrzny identyfikator: DOK-IZ-II.272.87.2023
Główna klasyfikacja (cpv): 79341400 Usługi prowadzenia kampanii reklamowych
Specyfikacja:Dokumenty zamówienia
Języki, w których dokumenty zamówienia są oficjalnie dostępne: POL
Adres dokumentów zamówienia: https://umwd-dolnyslask.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html,
Kanał komunikacji ad hoc:
Nazwa: Platforma zakupowa
Adres URL: https://umwd-dolnyslask.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert: 2023-12-14+01:00 10:00:00+01:00
Termin, do którego oferta musi pozostać ważna: 90 DAY
Otwarcie ofert:Informacje na temat publicznego otwarcia: Data/godz.: 2023-12-14+01:00 10:30:00+01:00 Miejsce: Składanie ofert odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej https://umwd-dolnyslask.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html Za datę wpływu oferty wraz z załącznikami przyjmuje się datę i godzinę ich zarejestrowania na platformie zakupowej.
Termin składania:2023-12-14
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji
Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Wrocław (PL514)
Kraj: Polska
Informacje dodatkowe: województwo dolnośląskie
Wadium:20000 zł
Wymagania:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia i/lub w załącznikach
Kontakt:Oficjalna nazwa: Województwo Dolnośląskie - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Numer rejestracyjny: 931934644
Miejscowość: Wybrzeże Słowackiego 12 - 14
50-411 Wrocław
Kraj: Polska
E-mail: zamowienia.publiczne@dolnyslask.pl
Telefon: (71) 776 97 03
Profil nabywcy: https://umwd-dolnyslask.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Role tej organizacji:
Nabywca
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia
Organizacja przyjmująca wnioski o dopuszczenie do udziału
Organizacja rozpatrująca oferty
Kod CPV:79341400
Numer dokumentu:00691426-2023, DOK-IZ-II.272.87.2023
Źródło: Internet i własne - TED - 219/2023
Załączniki: