Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 21760751 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2021-08-20
Przedmiot ogłoszenia:Realizacja szkolenia ,,Kurs stylizacji paznokci"
Organizator:Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu
Adres: ul. Staszica 47a, 62-800 Kalisz
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. Kalisz
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. +48 62 768 97 00, +48 62 766 89 40, fax. +48 62 768 97 90
E-mail:
Opis:Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu zaprasza instytucje szkoleniowe, posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy do składania ofert wstępnych w celu dokonania wyboru wykonawcy szkolenia

,,Kurs stylizacji paznokci"
Miejsce i termin składania ofert: W przypadku zainteresowania niniejszym zaproszeniem należy w terminie do dnia 23.08.2021r. do godz. 15:30
dostarczyć (drogą pocztową, elektroniczną faksem lub osobiście do Kancelarii Urzędu - I piętro) formularz ofertowy (zamieszczony w załączonym poniżej pliku).
Termin składania:2021-08-23
Wymagania:Z ofert, które zostaną dostarczone w w/w terminie, Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu dokona wyboru instytucji szkoleniowej, której zleci realizację powyższego szkolenia.
Numer dokumentu:AFAZ.553.46.2021.AU
Źródło: Internet i własne
Załączniki: