Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2017-12-18
Przedmiot ogłoszenia:Remont balkonów
Organizator:ADMINISTRACJA OSIEDLA KIJOWSKA Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Praga w Warszawie
Adres: ul. Ząbkowska nr 42, 03-735 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (22) 818-19-75 w.5
Opis:ogłasza
PRZETARG NIEOGRANICZONY

którego przedmiotem jest

remont balkonów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Osiedla "Kijowska".
Specyfikacja:Materiały przetargowe można otrzymać bezpłatnie pobierając je ze strony internetowej RSM Praga www.rsmpraga.pl/przetargi-remontowo-budowlane
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert obowiązuje do 08.01.2018r. do godz. 900 w sekretariacie Administracji Osiedla Kijowska pok. nr 3 przy ul. Ząbkowskiej nr 42 w Warszawie.
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.01.2018r. o godzinie 1000.
Termin składania:2018-01-08
Wymagania:Wadium w wysokości określonej w specyfikacji należy wpłacić na konto Administracji nr
50 1020 1042 0000 8502 0081 8021.
RSM "Praga" w Warszawie zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, nie przyjęcia żadnej z ofert lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.
RSM "Praga" w Warszawie przysługuje prawo podjęcia rokowań z wybranymi oferentami.
Kontakt:Odpowiedzialnym za udzielanie informacji w sprawie tego konkursu ofert oraz upoważnionym do kontaktu z oferentami jest Dział Techniczny pok. nr 2 tel. (22) 818-19-75 w.5
Źródło: Internet i własne
Załączniki: