Zgłoś sugestię
AAA
Numer ogłoszenia: 25173353 archiwalne PROMOWANE zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2023-05-22
Przedmiot ogłoszenia:Remont balkonów i tarasów z robotami towarzyszącymi w lokalach mieszkalnych
Organizator:SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "OSIEDLE MŁODYCH" W POZNANIU
Adres: OS. PIASTOWSKIE 16, 61-148 POZNAŃ
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. Poznań
Państwo: Polska
Telefon / fax:61 879-75-02, 61 879-70-06
E-mail:
Strona www:https://osiedlemlodych.pl/przetargi/
Opis:Remont balkonów i tarasów z robotami towarzyszącymi w lokalach mieszkalnych
Specyfikacja:Oferta powinna odpowiadać wymogom zawartym w ?SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA?, która udostępniana będzie w wersji elektronicznej, po przesłaniu dowodu wpłaty na starezegrze@osiedlemlodych.pl. Wpłatę należy dokonać przelewem na konto PKO BP 59 1020 4027 0000 1702 0035 4142 w wysokości 300 zł brutto (słownie: trzysta zł 00/100).
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w siedzibie Kierownictwa Osiedli Stare Żegrze i Polan w Poznaniu osiedle Stare Żegrze 41- 42, do dnia 31.05.2023 r. do godz. 12.00.
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.05.2023 r. o godz. 15.00 w pomieszczeniu Rady Osiedli Stare Żegrze i Polan, os. Stare Żegrze 49A, Poznań.
Termin składania:2023-05-31
Miejsce i termin realizacji:Poznań, os. Stare Żegrze, os. Polan - Termin realizacji zamówienia do: 30.11.2023
Wymagania:Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium, którego wysokość określona jest w specyfikacji najpóźniej do dnia: 30.05.2023 r. przelewem na podane wyżej konto.
Uwagi:Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Źródło: Internet i własne