Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2024-05-28
Przedmiot ogłoszenia:Remont balkonów i wykonanie zadaszeń balkonów ostatniej kondygnacji, Wymiana pionów gazowych
Organizator:Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko -Własnościowa w Nysie
Adres: ul. Komisji Edukacji Narodowej 35, 48-300 Nysa
Województwo / powiat: opolskie, pow. nyski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 77 409 14 26
Opis:OGŁOSZENIE
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko -Własnościowa w Nysie Ul. KEN nr 35 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie:
Zadanie nr 1
Remont balkonów i wykonanie zadaszeń balkonów ostatniej kondygnacji w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych:
Administracja Osiedla ,,Śródmieście": 2 budynki mieszkalne, łączna ilość balkonów 22 szt.
Zadanie nr 2
Wymiana pionów gazowych:
Administracja Osiedla ,,Śródmieście": 1 budynek mieszkalny, 4 kl. schodowe,
6 pionów gazowych
Specyfikacja:Specyfikacje na poszczególne zadania należy odebrać w Administracji Osiedla Śródmieście przy Ul. Torowej 1 w Nysie, pokój nr 3.
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy Ul. KEN 35 w Nysie - pokój nr 101 (sekretariat) do dnia 13.06.2024r. do godz. 9.00.
Otwarcie ofert:Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.06.2024r. godz. 9.15.
Termin składania:2024-06-13
Kontakt:Wszelkie informacje dotyczące poszczególnych zadań udzielane będą przez: Administracja Osiedla ,,Śródmieście" tel. 77 409 14 26
Źródło: Internet i własne
Załączniki: