Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2021-08-20
Przedmiot ogłoszenia:Remont balustrad i płyt balkonowych
Organizator:Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowe Miasto"
Adres: ul. Podwisłocze 6, 35-309 Rzeszów
Województwo / powiat: podkarpackie, pow. Rzeszów
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (17) 85-76-982 oraz (17) 85-76-986.
Opis:Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Nowe Miasto" w Rzeszowie ogłasza przetarg na wykonanie zgodnie z zasadą ,,Zaprojektuj i Zbuduj" remontu balustrad i płyt balkonowych w budynku Pelczara 2.
A. Zakres robót dotyczący remontu balustrad:

1. Przygotowanie technologicznej koncepcji demontażu żelbetowych płyt stanowiących czołowe wypełnienie stalowych balustrad balkonowych budynku - 132 sztuki.

2. Oczyszczenie stalowych elementów balustrady oraz ich antykorozyjne zabezpieczenie.

3. Zastąpienie elementu żelbetowego jw. ,,ekranem" wykonanym np. z płyt HPL.

4. Uzyskanie akceptacji na powyższe rozwiązania udzielone przez Inwestora, jak i Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa w formie przyjęcia zgłoszenia, ewentualnie wydania pozwolenia na budowę.

B. Zakres robót dotyczący remontu płyt balkonowych:

1. Demontaż istniejących warstw posadzkowych, wylewkowych i izolacyjnych.

2. Demontaż obróbek blacharskich.

3. Ułożenie na odsłoniętej powierzchni płyty żelbetowej warstwy izolacji przeciwwodnej z papy termozgrzewalnej typu PYE PV 250 S5.

4. Wykonanie ochronnej warstwy wylewki betonowej (z dodatkiem zbrojenia rozproszonego).

5. Oczyszczenie dolnych powierzchni płyt balkonowych z wyprawy tynkarskiej i po zagruntowaniu pomalowanie ich farbą silikonową zewnętrznego stosowania.

6. Wykonanie obróbki blacharskiej wzdłuż zewnętrznych krawędzi płyt balkonowych.

7. Wykonanie wykończeniowej warstwy posadzkowej z membrany hydroizolacyjnej BASF MasterSeal 6100 FX.
C. Z uwagi na wymóg przeprowadzenia wszystkich robót jw. ,,z zewnątrz" konieczność montażu rusztowań.
Uwaga:

Technologia przeprowadzenia remontu płyt balkonowych jw. została wykorzystana przy renowacji balkonów w budynkach Pelczara 1 i Pelczara 5. Inwestor dopuszcza przeprowadzenie remontu wg innych założeń technologicznych.
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia 15.09.2021 r. w Sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Nowe Miasto" - Rzeszów, Ul. Podwisłocze 6.
Termin składania:2021-09-15
Kontakt:Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Technicznym Spółdzielni pod nr tel. (17) 85-76-982 oraz (17) 85-76-986.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: