Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2020-07-03
Przedmiot ogłoszenia:Remont budynku mieszkalnego, placu, ogrodzenia, nawierzchni trawiastej
Organizator:Jastrzębska Spółka Węglowa SA KWK "Pniówek"
Adres: ul. Krucza 18, 43-251 Pawłowice
Województwo / powiat: śląskie, pow. pszczyński
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: +48 32 756 2113. Fax: +48 32 472 1978, 032 756 23 62
Opis:Zgodnie z protokołem Nr 03/19/Sz z dnia 26.03.2020 r. z przetargu przeprowadzonego w JSW SA zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie n/w zadanie:
Nr zad. Temat Termin wykonania
1. Remont budynku mieszkalnego, placu, ogrodzenia, nawierzchni trawiastej znajdujących się w Pawłowicach przy ul. Kolonii Studzieńskiej 12B. 31.12.2020 r.
2. Remont budynku mieszkalnego znajdującego się w Pawłowicach przy ul. Wyzwolenia 6. 31.12.2020 r.
3. Remont budynku mieszkalnego w Pawłowicach przy ul. Kolonia Studzieńska 4. 31.12.2020 r.
4. Remont budynku mieszkalnego, budynku gospodarczo-garażowego, placu z kamienia i drogi, placu z kostki betonowej, nawierzchni trawiastej, ogrodzenia, znajdujących się w Pawłowicach przy ul. Zjednoczenia 102. 31.12.2020 r.
5. Remont budynku mieszkalnego znajdującego się w Pniówku przy ul. Pszczyńskiej 21. 31.12.2020 r.
6. Remont placu z odcinkiem odwodnienia od budynku mieszkalnego do budynku wozowni w Warszowicach przy ul. Szybowej 7. 31.12.2020 r.
Miejsce i termin składania ofert: - złożenie oferty w opieczętowanej kopercie w terminie do 10.07.2020 r. do godz. 7:45
Otwarcie ofert:- negocjacje odbędą się w dniu 10.07.2020 r. o godz. 8:00 w pokoju nr 5 lub w innym miejscu wskazanym przez organizatora negocjacji.
Termin składania:2020-07-10
Wymagania:Warunkiem przystąpienia do negocjacji jest:
- szczegółowe informacje w zakresie realizacji przedmiotowego zadania można uzyskać telefonicznie w Wydziale Szkód Górniczych pod numerem 032 756 23 62,
- zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty lub unieważnienia postępowania negocjacyjnego bez podania przyczyny.
- na każdej z ofert umieścić klauzulę:
,,Niniejszym oświadczam, że przed złożeniem oferty na naprawę szkód powstałych na ww. nieruchomościach, dokonałem wizji lokalnej obiektów przeznaczonych do remontu, zapoznałem się z przedmiarem przewidzianych prac remontowych."
UWAGA.
Oferenci zobligowani są do posiadania własnych maseczek ochronnych
Numer dokumentu:03/07/2020, PSZ - 5.02-Z02, 03/19/Sz
Źródło: Internet i własne
Załączniki: