Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 18359988 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-11-20
Przedmiot ogłoszenia:Remont cząstkowy masą na gorąco nawierzchni asfaltowych
Organizator:Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o
Adres: ul. Czempińska 2, 64-000 Kościan
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. kościański
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel. 601 881 825
Opis:2. Przedmiot zamówienia - remont cząstkowy masą na gorąco nawierzchni asfaltowych uszkodzonych
przy usuwaniu awarii wodociągowych i kanalizacyjnych w ulicach miasta Kościana.
Prosimy o podanie cen netto jednego metra kwadratowego nawierzchni wg poniższego schematu:
- z podbudową o grubości 15 cm
- grubość masy do 4 cm
- grubość masy 4 cm + 1 cm
- grubość masy 4 cm + 2 cm
- grubość masy 4 cm + 3 cm
- grubość masy 4 cm + 4 cm
- grubość masy 4 cm + 6 cm
Zalecany czas na odtworzenie - do 30 dni od dnia zlecenia.
Miejsce i termin składania ofert: 5. Miejsce i termin złożenia oferty - ul. Czempińska 2, 64-000 Kościan w terminie do 29.11.2019 r.
do godz. 11:00.
Otwarcie ofert:6. Termin otwarcia ofert - 29.11.2019 r. godz. 11:15
Termin składania:2019-11-29
Miejsce i termin realizacji:3. Termin realizacji zamówienia - od 01.01.2020 do 31.12.2020 r.
Wymagania:4. Okres gwarancji: min. 12 miesięcy
7. Warunki płatności - przelew 30 dni
8. Kryteria oceny ofert - najniższa cena (poz. 8 tabeli formularza ofertowego)
10.Sposób przygotowania oferty - ofertę należy sporządzić w formie pisemnej.
Kontakt:9. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami - Tomasz Michalski Tel. 601 881 825
Numer dokumentu:2/ZO/2020
Źródło: Internet i własne
Załączniki: