Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-07-05
Przedmiot ogłoszenia:Remont dachów
Organizator:Areszt Śledczy w Poznaniu
Adres: ul. Młyńska 1, 61-729 Poznań
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. Poznań
Państwo: Polska
Strona www:https://platformazakupowa.pl/transakcja/632259
Opis:ZO-18/2022 Remont dachów w pawilonie B i S Aresztu Śledczego w Poznaniu
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Remont dachu w pawilonie B Robota budowlana zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w załączniku oraz przeprowadzoną wizją lokalną.
OPIS PRZEDMIOTU B 2p [...].pdf
1 robota budowlana 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR Areszt Śledczy w Poznaniu
Młyńska 1
61-729, Poznań
2 Remont dachu w pawilonie S Robota budowlana zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w załączniku oraz przeprowadzoną wizją lokalną.
OPIS PRZEDMIOTU S 2p [...].pdf
1 robota budowlana 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR -
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/632259
Składania : 19-07-2022 13:00:00
Otwarcie ofert:Otwarcia : 19-07-2022 13:05:00
Termin składania:2022-07-19
Wymagania:Wymagania i specyfikacja
Szanowni Państwo,
informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.
Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.
Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.
W przypadku pytań:
- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel: 61-85-68-361 Łukasz Jędrzak
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.
tel. 22 101 02 02
e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
3 Termin realizacji - 60 dni od dnia przekazania placu budowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
5 Wzór umowy - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
Wzór umowy p.pdf
6 Oświadczam, że nie zachodzą wobec mnie przesłanki wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z dnia 13 kwietnia 2022 r. - Proszę o potwierdzenie.
7 Wizja lokalna możliwa w dniach 06-15.07 w godzinach od 8-14 - Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia wizji lokalnej w celu prawidłowego wykonania wyceny oferty. Proszę dołączyć kosztorys ofertowy dla poszczególnych dachów. (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
8 Dokumenty firmy - Do oferty dołączyć należy: odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
Uwagi:Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.
Kontakt:Areszt Śledczy w Poznaniu
ul. Młyńska 1
61-729 Poznań
Kontakt za pomocą platformy zakupowej
https://platformazakupowa.pl/all?limit=100&tab=active&year=2022
Numer dokumentu:ID 632259, ZO-18/2022
Źródło: Internet i własne - Opennexus
Załączniki: