Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2020-03-24
Przedmiot ogłoszenia:Remont dachów budynków mieszkalnych wielorodzinnych
Organizator:Namysłowska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Adres: ul. Reymonta 8, 46-100 Namysłów
Województwo / powiat: opolskie, pow. namysłowski
Państwo: Polska
Opis:Remont dachów budynków mieszkalnych wielorodzinnych NSM w Namysłowie w 2020r. z podziałem na
5 zadań.
Pozostałe warunki przetargu wg. SIWZ
Specyfikacja:SIWZ dostępna w godzinach od 8.00 do 13.30 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Reymonta 8 w Dziale
Technicznym Spółdzielni pokój nr 24 tel. 077 4100-864 wew. 29
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert na formularzu ofertowym: do 27.03.2020 r. do godz. 1430
Miejsce składania ofert : Sekretariat Namysłowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Namysłowie ul.
Reymonta 8.
Otwarcie ofert:Termin wyboru ofert: 30.03.2020 r. o godzinie 1000
Termin składania:2020-03-27
Wymagania:Namysłowska Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta
oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: