Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 24712233 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2023-02-16
Przedmiot ogłoszenia:Remont dachu w budynku
Organizator:Centrala Poczty Polskiej S.A
Adres: Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
lubuskie, pow. Zielona Góra
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 438420600
E-mail:
Strona www:https://portal.smartpzp.pl
Opis:Remont dachu w budynku DER Zielona Góra, Ul. Elektronowa 1, 65-900 Zielona Góra
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Zakres robót obejmuje : - roboty szpachlarsko - malarskie pomieszczeń - roboty demontażowe świetlików dachowych rurowych - remont świetlików dachowych - remont pokrycia dachu
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/poczta-polska/public/postepowanie?postepowanie=41694140

TERMIN SKŁADANIA ofert
28-02-2023 11:00:00
Otwarcie ofert:Termin otwarcia ofert 28-02-2023 11:00:00
Termin składania:2023-02-28
Wymagania:Warunki udziału

1.1
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

1.2
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

1.3
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

1.4
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Uwagi:Kryteria oceny ofert

1.1
Cena oferty z podatkiem VAT - waga 100 %

Waga %:
100.00
Oferty będą oceniane wg. następującego wzoru : C = (Cn : Co ) x 100, gdzie C- liczba przyznanych punktów , Cn - najniższa cena oferty z podatkiem VAT, wśród wszystkich podlegających ocenie ofert, Co - cena oferty z podatkiem VAT, podana przez Wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany dla ocenianej oferty
Kontakt:Centrala Poczty Polskiej S.A
Rodziny Hiszpańskich 8
00-940 Warszawa
tel. 438420600
e-mail: kontakt@poczta-polska.pl
Numer dokumentu:CZ.26.43.2023.DTZ
Źródło: Internet i własne
Załączniki: