Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-01-09
Przedmiot ogłoszenia:Remont drogi dojazdowej do budynków
Organizator:GMINA PACZKÓW
Adres: RYNEK 1, 48-370 PACZKÓW
Województwo / powiat: opolskie, pow. nyski
Państwo: Polska
Telefon / fax:Telefon: (77) 431 67 91 Faks: (77) 544 90 04, tel. (77) 431 67 91 wew. 111 lub 114,
Opis:3. Przedmiot zamówienia:
Remont drogi dojazdowej do budynków mieszkalnych przy ulicy Daszyńskiego
nr 34 w Paczkowie, położonej na działce oznaczonej geodezyjnie nr 683/3,
o powierzchni 300 m 2.
Zakres prac obejmuje:
1) Wykorkowanie drogi na głębokość 40 em.
2) Wykonanie podbudowy z piasku i jej zagęszczenie.
3) Ułożenie obrzeży i nawierzchni z kamienia polnego tzw. ,,kocich łbów" - Materiał po stronie
Inwestora.
Miejsce i termin składania ofert: 9. Miejsce, termin oraz sposób składania ofert:
Zamkniętą kopertę (paczkę)oznaczoną jak w pkt.8, zawierającą ofertę wraz z wymaganymi
dokumentami należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Miejski, Rynek 1,48-370 Paczków pok. nr 11 do dnia 23.01.2019 r. godz. 10:00
Otwarcie ofert:10. Miejsce i termin otwarcia ofert: Urząd Miejski, Rynek 1,48-370 Paczków pok. nr 2, dnia 23.01.2019 r. godz. 10:15
Termin składania:2019-01-23
Miejsce i termin realizacji:4. Termin wykonania zamówienia: do 31.05.2019 r.
Kontakt:5. Osoba(y) upoważnione do kontaktów:
Imię i Nazwisko Sebastian Kornaś,
Urząd Miejski, ul. Rynek 1, 48-370 Pączków, pok. nr 2,
tel. (77) 431 67 91 wew. 111 lub 114, w godz. 10:00 - 14:00.
8. oznaczenie oferty: ,,Remont drogi dojazdowej do budynków
mieszkalnych przy ulicy Daszyńskiego nr 34 w Paczkowie."
Źródło: Internet i własne
Załączniki: