Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-05-31
Przedmiot ogłoszenia:Remont elewacji i klatki schodowej budynku mieszkalno-usługowego
Organizator:Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. w Kamiennej Górze
Adres: ul. H. Sienkiewicza 3, 58-400 Kamienna Góra
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. kamiennogórski
Państwo: Polska
Strona www:https://platformazakupowa.pl/transakcja/620784
Opis:41/5/2022/ZO Remont elewacji i klatki schodowej budynku mieszkalno-usługowego przy Ul. Wojska Polskiego 26 w Kamiennej Górze
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Remont elewacji i klatki schodowej budynku mieszkalno-usługowego przy Ul. Wojska Polskiego 26 w Kamiennej Górze Remont elewacji i klatki schodowej budynku mieszkalno-usługowego 1 szt. 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR -
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/620784
Termin:
Zamieszczenia : 31-05-2022 15:24:00
Składania : 07-06-2022 10:00:00
Formularz do bezpośredniego złożenia oferty:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/620784
Otwarcie ofert:Otwarcia : 07-06-2022 10:15:00
Termin składania:2022-06-07
Wadium:1500zł
Wymagania:Wymagania i specyfikacja
Szanowni Państwo,
informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.
Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.
Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.
W przypadku pytań:
- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" .
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.
tel. 22 101 02 02
e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
3 Termin realizacji - Sześć miesięcy od dnia podpisania umowy o roboty budowlane. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
4 Wymagany okres gwarancji - Wymagany okres gwarancji i rękojmi za wady - 60 miesięcy. Proszę potwierdzić wpisując "Udzielam"
5 Kosztorys ofertowy - Wymagany szczegółowy kosztorys ofertowy wraz tabelą elementów scalonych. (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
6 Polisa OC - Wymagana polisa OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną 300 000zł, zgodnie z warunkami określonymi w SWZ. (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
7 Referencje - Wymagane referencje lub inne dokumenty potwierdzające doświadczenie, zgodnie z warunkami określonymi w SWZ. (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
8 Podwykonawca - Jeżeli wykonawca nie zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcy należy w odpowiedzi wpisać "Nie"
9 Specyfikacja warunków zamówienia - Specyfikacja warunków zamówienia i załączniki do niej. Proszę potwierdzić wpisując "Zapoznałem się, nie mam uwag".
10 Wadium - Dowód wniesienia wadium na kwotę 1500zł, zgodnie z warunkami określonymi w SWZ. (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
Uwagi:Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.
Kontakt:Anna Wołyniec
Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. w Kamiennej Górze
ul. H. Sienkiewicza 3
58-400 Kamienna Góra
Kontakt: Za pośrednictwem platformy Opennexus
Numer dokumentu:ID 620784, 41/5/2022/ZO
Źródło: Internet i własne - Opennexus
Załączniki: