Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-04-18
Przedmiot ogłoszenia:Remont i ocieplenie elewacji
Organizator:Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o
Adres: ul. M. Sępa Szarzyńskiego 62-66, 50-334 Wrocław
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. Wrocław
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (071) 321-25-22, 321-13-15 fax (071) 322-80-46, tel.691420258, tel. 603808503
E-mail:
Opis:Nowowiejska 14 Remont i ocieplenie elewacji frontowej i podwórzowej
Załączony przedmiar jest przedmiarem pomocniczym, Wykonawca oszacuje wszystkie koszty wykonania prac na podstawie projektu budowlanego. Wynagrodzenie ryczałtowe będzie niezmienne przez cały czas realizacji umowy i Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia.
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce składania ofert

Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o., Oddział I przy ulicy Miechowity 1 we Wrocławiu
TERMIN SKŁADANIA ofert 31.05.2023
Otwarcie ofert:Miejsce otwarcia ofert Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o., Oddział I przy ulicy Miechowity 1 we Wrocławiu
Termin składania:2023-05-31
Wymagania:Kryteria wyboru

Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Wykonawcy.
Kontakt:Sprawy organizacyjne

Inspektor Ireneusz Habliński

ihablinski@pzm-patron.pl

tel.691420258
Sprawy techniczne

Specjalista ds. technicznych Daniel Raiński

drainski@pzm-patron.pl

tel. 603808503
Źródło: Internet i własne
Załączniki: