Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2023-08-28
Przedmiot ogłoszenia:Remont kapitalny piast i siłowników jednego wentylatora powietrza typu ANN-3120/1600C i jednego wentylatora spalin typu ANT-3705/1900B
Organizator:PGE GiEK SA/Centrala/Biuro Optymalizacji Zakupów
Adres: ul. Węglowa 5, 97-400 Bełchatów
Województwo / powiat: łódzkie, pow. bełchatowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:+48 77 423 5703
E-mail:
Strona www:https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/77279/details
Opis:Zapytanie o informację (RFI) - Remont kapitalny piast i siłowników jednego wentylatora powietrza typu ANN-3120/1600C i jednego wentylatora spalin typu ANT-3705/1900B dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole
Opis zamówienia:
Zamawiający, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. planuje wszczęcie postępowania pn.: ,,Remont kapitalny piast i siłowników jednego wentylatora powietrza typu ANN-3120/1600C i jednego wentylatora spalin typu ANT-3705/1900B dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole". W celu dochowania należytej staranności, w ramach oszacowania przez Zamawiającego wartości zamówienia, zwracamy się do Państwa z prośbą o udzielenie informacji, w zakresie dotyczącym ewentualnych kosztów, jakie musiałby ponieść Zamawiający w przypadku realizacji zamówienia oraz potwierdzenia postawionych warunków udziału. Uzyskanie od Państwa oferty budżetowej jest niezbędne w celu prawidłowego i rzetelnego oszacowania wartości zamówienia i określenia możliwości finansowych Zamawiającego.
Uwaga, Zamawiający zastrzega, że:
- Złożenie odpowiedzi na niniejsze Zapytanie o informację (RFI) jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez podmiot składający odpowiedź na nieodpłatne wykorzystanie przez Zamawiającego wszystkich, wskazanych w odpowiedzi na RFI danych do ewentualnego przygotowania przez Zamawiającego OPZ, Wartości szacunkowej zamówienia, warunków Umowy lub innych dokumentów niezbędnych dla Postępowania zakupowego z zastrzeżeniem, że Zamawiający nie ujawni podmiotom trzecim tych danych, a także źródła ich uzyskania",
- ,,Niniejsze Zapytanie o informację (RFI) nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), ani ogłoszeniem w jakimkolwiek trybie prowadzenia zakupowego postępowania niepublicznego, lecz ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat przedmiotu planowanego zakupu",
- ,,Wszelkie informacje przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania odpowiedzi i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystywane w inny sposób, a uzyskane w wyniku zapytania informacje objęte są poufnością i nie mogą być ujawniane bez pisemnej zgody Zamawiającego".
W przypadku braku odpowiedzi przez Wykonawcę, Zamawiający zwraca się z prośbą o podanie ewentualnych powodów niezłożenia informacji o cenę/potwierdzenia zainteresowania realizacją przedmiotu zamówienia/w jakim zakresie nie spełnia warunków zamówienia.
Zamawiający prosi o wskazanie przez Wykonawców ewentualnych zastrzeżeń do załączonych dokumentów.
Wszelkie pytania zawiązane z przedmiotowym zapytaniem należy kierować poprzez zakładkę "Pytania i odpowiedzi" elektronicznego formularza lub na adres e-mail wskazany w sekcji "Organizator" niniejszego ogłoszenia.
Ponadto, informacje o prowadzonych postępowaniach można również znaleźć na platformie https://oneplace.marketplanet.pl/ - platforma umożliwia rejestrację Wykonawców w Systemie zakupowym GK PGE oraz wyszukiwanie poszczególnych postępowań.
Na stronie internetowej PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. www.pgegiek.pl w zakładce: Przetargi/Podzakładka Przetargi zakupowe/SWPP System PGE, znajduje się dokumentacja przetargowa dotycząca przedmiotowego zapytania.
Dane kontaktowe Help Desk:
Numer telefonu, +48 22 576 87 87, e-mail: helpdesk.zakupy@gkpge.pl
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/77279/details

TERMIN SKŁADANIA ofert:
08-09-2023 14:00
Termin składania:2023-09-08
Uwagi:Dodatkowe informacje:
Kontakt:Osoba kontaktowa:
Andrzej Kozubek
Adres mailowy do osoby kontaktowej:
Andrzej.Kozubek@gkpge.pl
Telefon do osoby kontaktowej:
+48 77 423 5703
Numer dokumentu:BR/GEK/CSS/IZO/07094/2023
Źródło: Internet i własne
Załączniki: