Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2021-10-12
Przedmiot ogłoszenia:Remont klatki schodowej
Organizator:Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Grodzisku Mazowieckim
Adres: ul. Sportowa 29, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. grodziski
Państwo: Polska
Telefon / fax:0 22 755 52 31, Fax: 0 22 755 68 12
E-mail:
Opis:Remont klatki schodowej
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Grodzisku Mazowieckim poszukuje firmy na wykonanie robót remontowych naprawczych elementów klatki schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy Ul. Limanowskiego 30 w Grodzisku Mazowieckim.
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert: 18.10.2021r
Termin składania:2021-10-18
Wymagania:Ocena oferty:
Kryterium przy wyborze najkorzystniejszej oferty jest:
- Cena (C) brutto - 80%
- Termin (T) realizacji - 20%
Ocena ofert zostanie dokonana na podstawie następującego wzoru:
P = Cn : Cb x100 pkt x 80 % + Tn : Tb x100 pkt x 20 %
gdzie:
P - łączna ilość punktów
Cn - cena najniższa
Cb - cena oferty ocenianej
Tn - termin najkrótszy
Tb - termin oferty ocenianej
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą przyznanych punktów.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: