Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2024-05-21
Przedmiot ogłoszenia:Remont łazienek
Organizator:Gmina Skołyszyn
Adres: Skołyszyn 12, 38-242 Skołyszyn
Województwo / powiat: podkarpackie, pow. jasielski
Państwo: Polska
Strona www:https://platformazakupowa.pl/transakcja/930539
Opis:GPIR.271.2.19.2024 Remont łazienek w Szkole Podstawowej w Skołyszynie - ponowne
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Pozycja 1 Należy podać kwotę za całość zamówienia 1 robota budowlana 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR - (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/930539
Składania : 29-05-2024 09:00:00
Otwarcia : 29-05-2024 09:05:00
Termin składania:2024-05-29
Wymagania:Wymagania i specyfikacja
GPIR.271.2.19.2024 Skołyszyn, dn. 21.05.2024 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
Gmina Skołyszyn zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zadania pn.: ,,Remont łazienek w Szkole Podstawowej w Skołyszynie".
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
3 Gwarancja - min. 36 miesięcy, proszę potwierdzić i podać ilość miesięcy (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
4 Formularz oferty - proszę o załączenie skanu wypełnionego, podpisanego i opieczętowanego formularza oferty oraz o potwierdzenie (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
Zał.Nr 1 - Formularz [...].doc
(0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
5 Projekt umowy - proszę o załączenie skanu wypełnionego, podpisanego i opieczętowanego projektu umowy oraz o potwierdzenie (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
Zał.Nr 2 - projekt u [...].doc
(0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
6 Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania - Wykonawca, na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego Dz.U. z 2022 r. poz. 835) podlegać będzie wykluczeniu z postępowania. Proszę potwierdzić brak podstaw do wykluczenia na podstawie powyższej ustawy. (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
Uwagi:Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.
Kontakt:Gmina Skołyszyn
Skołyszyn 12
38-242 Skołyszyn
Kontakt za pomocą platformy zakupowej
https://platformazakupowa.pl/all?limit=100&tab=active&year=seven_days
Numer dokumentu:ID 930539, GPIR.271.2.19.2024
Źródło: Internet i własne - Opennexus
Załączniki: