Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-01-22
Przedmiot ogłoszenia:Remont łaźni pracowniczej
Organizator:TAURON Ciepło sp. z o.o. w Katowicach
Adres: ul. Grażyńskiego 49, 40-126 Katowice
Województwo / powiat: śląskie, pow. Katowice
Państwo: Polska
Telefon / fax:+48 572886401
E-mail:
Strona www:https://swoz.tauron.pl
Opis:Remont łaźni pracowniczej w budynku biurowo-socjalnym PC3 ul. Karola Miarki 34 w Mysłowicach
Opis zapytania Opis w załącznikach.
Kategoria zakupowa 30.20. Roboty wykończeniowe
Miejsce i termin składania ofert: Data wszczęcia postępowania 22-01-2020 14:20
Termin składania ofert 12-02-2020 10:00
https://swoz.tauron.pl/platform/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=107521
Termin składania:2020-02-12
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia ul. Karola Miarki 34 w Mysłowicach
Termin wykonania zamówienia od podpisania umowy do dnia 25.06.2020 r.
Wadium:nie wymagane
Wymagania:Możliwość wglądu w oferty przed terminem składania Nie
Możliwość składania ofert częściowych Nie
Możliwość zmiany oferty przed terminem składania ofert Tak
Planuje się przeprowadzenie aukcji elektronicznej Tak
Postępowanie prowadzone jest w celu zawarcia umowy ramowej Nie
Wymaga się wniesienia Wadium Nie
Wartość wadium
Waluta zamówienia PLN
Netto/Brutto Netto
Dostępne waluty Waluta oferty Kurs w walucie bazowej
PLN 1,0000
Wymagania pozostałe Zawarto w dalszej części zapytania.
Kontakt:TAURON Ciepło sp. z o.o
Imię: Ewa
Nazwisko: Kosowska
Ulica: ul. Grażyńskiego 49
Miejscowość: Katowice
Kod pocztowy: 40-126
Email: Ewa.Kosowska@tauron-cieplo.pl
Telefon: +48 572886401
Numer dokumentu:2020/PP/TC/ZZ/00124/E
Źródło: Internet i własne
Załączniki:
2020-02-06 08:54
Zmiana terminu

https://swoz.tauron.pl/platform/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=107521

Dane zamawiającego
Zamawiający TAURON Ciepło sp. z o.o.
Imię: Ewa
Nazwisko: Kosowska
Ulica: ul. Grażyńskiego 49
Miejscowość: Katowice
Kod pocztowy: 40-126
Email: Ewa.Kosowska@tauron-cieplo.pl
Telefon: +48 572886401

Informacje podstawowe
Nazwa zapytania Remont łaźni pracowniczej w budynku biurowo-socjalnym PC3 ul. Karola Miarki 34 w Mysłowicach
Numer zapytania 2020/PP/TC/ZZ/00124/E

Informacje szczegółowe
Opis zapytania Opis w załącznikach.
Kategoria zakupowa 30.20. Roboty wykończeniowe
Miejsce realizacji zamówienia ul. Karola Miarki 34 w Mysłowicach
Termin wykonania zamówienia od podpisania umowy do dnia 25.06.2020 r.

Data wszczęcia postępowania 22-01-2020 14:20
Termin składania ofert 12-02-2020 10:00

Możliwość wglądu w oferty przed terminem składania Nie
Możliwość składania ofert częściowych Nie
Możliwość zmiany oferty przed terminem składania ofert Tak
Planuje się przeprowadzenie aukcji elektronicznej Tak
Postępowanie prowadzone jest w celu zawarcia umowy ramowej Nie
Wymaga się wniesienia Wadium Nie
Wartość wadium

Waluta zamówienia PLN
Netto/Brutto Netto
Dostępne waluty Waluta oferty Kurs w walucie bazowej
PLN 1,0000

Wymagania pozostałe Zawarto w dalszej części zapytania.

2020-01-31 11:59
Sprostowanie

https://swoz.tauron.pl/platform/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=107521

Dane zamawiającego
Zamawiający TAURON Ciepło sp. z o.o.
Imię: Ewa
Nazwisko: Kosowska
Ulica: ul. Grażyńskiego 49
Miejscowość: Katowice
Kod pocztowy: 40-126
Email: Ewa.Kosowska@tauron-cieplo.pl
Telefon: +48 572886401

Informacje podstawowe
Nazwa zapytania Remont łaźni pracowniczej w budynku biurowo-socjalnym PC3 ul. Karola Miarki 34 w Mysłowicach
Numer zapytania 2020/PP/TC/ZZ/00124/E

Informacje szczegółowe
Opis zapytania Opis w załącznikach.
Kategoria zakupowa 30.20. Roboty wykończeniowe
Miejsce realizacji zamówienia ul. Karola Miarki 34 w Mysłowicach
Termin wykonania zamówienia od podpisania umowy do dnia 25.06.2020 r.

Data wszczęcia postępowania 22-01-2020 14:20
Termin składania ofert 07-02-2020 10:00

Możliwość wglądu w oferty przed terminem składania Nie
Możliwość składania ofert częściowych Nie
Możliwość zmiany oferty przed terminem składania ofert Tak
Planuje się przeprowadzenie aukcji elektronicznej Tak
Postępowanie prowadzone jest w celu zawarcia umowy ramowej Nie
Wymaga się wniesienia Wadium Nie
Wartość wadium

Waluta zamówienia PLN
Netto/Brutto Netto
Dostępne waluty Waluta oferty Kurs w walucie bazowej
PLN 1,0000

Wymagania pozostałe Zawarto w dalszej części zapytania.