Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 21936003 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2021-09-23
Przedmiot ogłoszenia:Remont nawierzchni pierścieni ronda
Organizator:Zarząd Dróg Wojewódzkich Rejon Dróg Wojewódzkich w Elblągu
Adres: ul. Junaków 3, 82-300 Elbląg
Województwo / powiat: warmińsko-mazurskie, pow. Elbląg
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: 55 230 69 82 /kom.: 798-827-059.
E-mail:
Opis:Remont nawierzchni pierścieni ronda (Olsztyńska - Wodna) w Ornecie w ciągu DW 507 i 513
-- zakres zgodnie z formularzem cenowym
Miejsce i termin składania ofert: Sposób przygotowania: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim; wypełniony formularz oferty, formularz cenowy oraz oświadczenie RODO można przesłać pocztą do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Elblągu (ul. Junaków 3, 82-300 Elbląg), pocztą elektroniczną na adres: rdw.elblag@zdw.olsztyn.pl , faksem na nr 55/233 54 94 lub złożyć osobiście w siedzibie Rejonu (do skrzynki podawczej) w terminie do dnia 04.10.2021 r. do godz. 14.30.
Termin składania:2021-10-04
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji: do 30.11.2021 r.
Wymagania:Warunki płatności, okres gwarancji - zgodnie z załączonym wzorem umowy.
Złożenie oferty jest równoznaczne z zaakceptowaniem wzoru umowy oraz warunków wykonania zadania.
5. Wykonawca przed przystąpieniem do robót przedstawi zaakceptowany przez Urząd Marszałkowski - projekt tymczasowej organizacji ruchu dla zabezpieczenia prowadzonych robót.
Kontakt:Osoba do kontaktu - Paweł Kuszner tel.: 55 230 69 82 /kom.: 798-827-059.
Numer dokumentu:RDW.E/3221/DM/166/2021
Źródło: Internet i własne
Załączniki: