Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 21905184 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-09-17
Przedmiot ogłoszenia:Remont nawierzchni torowej na bocznicy kolejowej
Organizator:POLREGIO sp. z o.o
Adres: ul Gazowa 4, 20-406 Lublin
Województwo / powiat: lubelskie, pow. Lublin
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: 722 349 302 ,fax: 81 472 55 94, 722348982
E-mail:
Strona www:https://platforma.eb2b.com.pl/auction/auction/preview-auction/id/262875
Opis:Remont nawierzchni torowej na bocznicy kolejowej Sekcji Utrzymania Taboru
w Łukowie

Opis postępowania:

POLREGIO sp. z o. o., zaprasza Wykonawców posiadających wiedzę i doświadczenie w przedmiocie zamówienia do złożenia swojej oferty na remont nawierzchni torowej na bocznicy kolejowej Sekcji Utrzymania Taboru w Łukowie zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia nr Lu.241.849.2021

Grupa asortymentowa: Remont nawierzchni torowej
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platforma.eb2b.com.pl/auction/auction/preview-auction/id/262875
Etapy i terminy
Etap Runda Data rozpoczęcia Data zakończenia
1 ETAP SKŁADANIA OFERT 2021-06-11 12:00:00 2021-09-27 08:00:00
Termin składania:2021-09-27
Wymagania:Warunki składania oferty w postępowaniu
Sposób składania ofert: Wartość
Rodzaj ceny: Cena brutto
Wymóg składania ofert: Wszystkie przedmioty postępowania
Termin związania ofertą: 60 dni
Forma składania ofert/wniosków: Elektronicznie
Oferent widzi ilość punktów: Tak
Oferenci widzą przyznane punkty uznaniowe: Tak
Domyślna waluta: PLN
Kontakt:POLREGIO sp. z o.o
Lubelski Zakład w Lublinie
ul Gazowa 4, 20-406 Lublin
tel.: 722 349 302 ,fax: 81 472 55 94
ANDRZEJ PAWŁOWSKI
722348982
andrzej.pawlowski.lub@polregio.pl
Zamawiający: Lubelski Zakład w Lublinie
Województwo: LUBELSKIE
Numer dokumentu:Lu.241.849.2021
Źródło: Internet i własne
Załączniki: