Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2023-02-13
Przedmiot ogłoszenia:Remont obiektu
Organizator:Centrala Poczty Polskiej S.A
Adres: Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
zachodniopomorskie, pow. Szczecin
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 438420600
E-mail:
Strona www:https://portal.smartpzp.pl
Opis:Remont obiektu PP S.A. w Szczecinie, Ul. Gdańska 15A
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Remont płyty żelbetowej pod posadzkowej w budynku stacji obsługi WTT POL, remont pokrycia papowego dachu oraz częściowa wymiana obróbek blacharskich budynku
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/poczta-polska/public/postepowanie?postepowanie=41423471

TERMIN SKŁADANIA ofert
06-03-2023 10:00:00
Otwarcie ofert:Termin otwarcia ofert 06-03-2023 10:00:00
Termin składania:2023-03-06
Wymagania:Warunki udziału

Zgodnie z dokumentacją postępowania
Uwagi:Kryteria oceny ofert

1.1
cenia

Waga %:
100.00
najniższa cena brutto uzyska 100% - Ocena = C min / C n x 100 % gdzie C min - najniższa cena brutto spośród złożonych ofert, C n - cena brutto zaoferowana z badanej oferty 100.00
Kontakt:Centrala Poczty Polskiej S.A
Rodziny Hiszpańskich 8
00-940 Warszawa
tel. 438420600
e-mail: kontakt@poczta-polska.pl
Numer dokumentu:CZ.26.52.2023.DTPN
Źródło: Internet i własne
Załączniki: