Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-09-24
Przedmiot ogłoszenia:Remont pomieszczeń
Organizator:Urząd Miasta Ostrołęki
Adres: pl. gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Ostrołęka
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: (+48) 29 764 68 11
Opis:2.Opis przedmiotu zamówienia:
Remont pomieszczeń budynku Referatu Zarządzania Kryzysowego UM w Ostrołęce przy ul. Króla Jana Kazimierza 1 obejmujący następujące prace:
- mycie ścian i sufitów - około 750 m2
- szpachlowanie ubytków i pęknięć - około 5 m2
- gruntowanie ścian i sufitów - około 750 m2
- malowanie ścian - około 550 m2
- malowanie sufitów - około 200 m2
Miejsce i termin składania ofert: 3.Forma złożenia oferty.
Ofertę na Formularzu należy złożyć w terminie do dnia 4 października 2019r. w punkcie podawczym UM Ostrołęki Pl. Gen. J. Bema 1 lub w Referacie Zarządzania Kryzysowego UM Ostrołęki przy ul. Króla Jana Kazimierza 1
Termin składania:2019-10-04
Miejsce i termin realizacji:1) termin wykonania zamówienia: 31 październik 2019r.
Wymagania:2) okres gwarancji: 24 miesiące
3) warunki płatności: 14 dni od odbioru robót i wystawienia faktury
Źródło: Internet i własne
Załączniki: