Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-05-21
Przedmiot ogłoszenia:Remont pomieszczeń Gipsowni i Poczekalni
Organizator:Lubuskie Centrum Ortopedii im. Dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Sp. z o.o
Adres: Zamkowa 1, 66-200 Świebodzin
Województwo / powiat: lubuskie, pow. świebodziński
Państwo: Polska
Telefon / fax:Telefon: 068 475 06 01 Fax: 068 475 06 02
E-mail:
Opis:remont pomieszczeń Gipsowni i Poczekalni
Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń Gipsowni i Poczekalni.

Gipsownia składa się z następujących pomieszczeń;

1. Przedsionka ( powierzchnia ok 4 m2 )i pomieszczenia socjalnego ( powierzchnia ok. 7 m2 )

2. Gabinetu zabiegowego ( powierzchnia ok 38 m2 )

3. Magazynku ( powierzchnia ok 3. m2 )

W wyżej wymienionych pomieszczeniach o łącznej powierzchni około 52 m2 należy przeprowadzić remont polegający na ;

1. Rozebraniu wykładziny ściennej z płytek ( powierzchnia około 5,0 m2 )

2. Zerwaniu około 50 mb cokolika i 14 mb cokolika na Poczekalni - ( Przestrzeń przed Gipsownią )

3. Wyrównaniu około 52 m2 istniejącej posadzki z płytek i 16 m2 posadzki z płytek w Poczekalni.

4. Wykuciu z muru 4 sztuk istniejących ościeżnic drzwi.

5. Rozebraniu 2 ścianek z pustaków szklanych o powierzchni około 4 m2

6. Uzupełnieniu przestrzeni po rozebranych pustakach 2 oknami stałymi nie otwieranymi typu FIX.

7. Zamontowaniu 4 nowych ościeżnic drzwiowych i zamontowaniu nowych 2 drzwi wewnętrznych pełnych wewnątrzlokalowych ( o szerokości 80 i 90 cm ) i 2 drzwi aluminiowych pełnych ( o szerokości 90 cm ). Drzwi muszą być dopasowane i dobrane do istniejących otworów w ścianie ( nie mniejsze niż istniejące ).

8. Demontażu istniejących opraw oświetleniowych i zamontowaniu 7 nowych opraw oświetleniowych.

9. Całkowitej wymianie istniejącej instalacji elektrycznej na nową z wykonaniem pomiarów .

10. Zainstalowaniu specjalistycznej lampy zabiegowej ( bardzo ciężka ) w suficie. Zamawiający jest w posiadaniu takiej lampy.

11. Demontażu 4 grzejników stalowych i montaż 3 nowych grzejników stalowych dwupłytowych.

12. Demontażu starych rurociągów stalowych centralnego ogrzewania znajdujących się w pomieszczeniach i montażu nowych miedzianych.

13. Demontażu baterii umywalkowej i zmywakowej, demontażu umywalki, demontażu zmywaka kuchennego i montażu nowych baterii i nowej umywalki lub zlewozmywaka oraz umywalki porcelanowej z baterią umywalkową. Montażu nowego zlewozmywaka. Zainstalowaniu nowego specjalnego odstojnika (separatora ) na odpady gipsowe.

14. Wykonaniu podejść dopływowych zimnej i ciepłej wody

15. Wykonaniu rurociągów kanalizacji sanitarnej o średnicy od 75 - 100 mm.

16. Wykonaniu tynków wewnętrznych zwykłych na ścianach i słupach kilka m2 ( uzupełnienia brakujących w miarę potrzeby )

17. Wykonaniu gładzi z gipsu na ścianach na podłożu z tynku - powierzchnia około 136 m2.

18. Wykonaniu gładzi z gipsu na stropach na podłożu betonowym o powierzchni około 51 m2.

19. Licowaniu ścian płytkami ceramicznymi - na klej - powierzchnia około 15 m2 ( do wysokości 170 cm ). Płytki ścienne glazura. Kolor płytek biały, wymiary 20 cm x 30 cm ( lub inne zaakceptowane przez Zamawiającego ).

20. Ułożeniu wykładziny na posadzce w Gipsowni w ilości ok 52 m2 i na Poczekalni ok 16 m2 .

Posadzka musi być wykonana z tworzyw sztucznych przeznaczonych do szpitali i placówek zdrowotnych z cokolikiem na ściany w wysokości 10 cm . Wykonana z materiału antypoślizgowego - klasa od R 11 do R 12, w kolorze zbieżnym z już istniejącą w Szpitalu. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym.

22. Dwukrotnym malowaniu tynków wewnętrznych sufitów i ścian farbami emulsyjnymi zmywalnymi w kolorze białym.

Wykonaniu innych koniecznych prac nie wymienionych powyżej.
Pozostałe warunki zgodnie z załączonym do zaproszenia wzorem umowy stanowiącym integralną część postępowania.
Specyfikacja:Konieczna wizja lokalna i wykonanie własnych pomiarów . Termin oględzin i pomiarów ustala się w dni powszednie od 7:00 - 8:30 w czasie pracy Lubuskiego Centrum Ortopedycznego.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę cenową należy złożyć na załączonym do zaproszenia Formularzu ofertowym i przesłać podpisany przez osobę upoważnioną skan oferty e-mailem na adres przetargi@loro.pl lub dostarczyć do siedziby Zamawiającego do dnia 04.06.2019 do godz. 11:00. na adres:

Lubuskie Centrum Ortopedii

im. Dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Sp. z o.o.

ul. Zamkowa 1, 66-200 Świebodzin

Sekretariat Zarządu - 1 piętro

z dopiskiem: "Oferta na remont Gipsowni LCO Sp. z o.o. w Świebodzinie"
Termin składania:2019-06-04
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania remontu 60 dni od daty uzgodnionej z Wykonawcą w okresie 90 dni od daty podpisania umowy.
Kontakt:Kontakt: Dział zamówień publicznych, e-mail: przetargi@loro.pl
Numer dokumentu:ZP.ZO.23.2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: