Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2020-01-13
Przedmiot ogłoszenia:Remont posadzek loggi
Organizator:Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Metalowiec" w Gorzowie Wielkopolskim
Adres: ul. Mickiewicza 21, 66-400 Gorzów Wielkopolski
Województwo / powiat: lubuskie, pow. Gorzów Wielkopolski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 95 735 01 70; fax. 95 722 67 26, tel. 506 298 027
E-mail:
Opis:Przedmiot zamówienia:
Remont posadzek loggi w ilości 10 sztuk o powierzchni całkowitej 46,80m? w budynku mieszkalnym
przy ul. Bp. W. Pluty 8 w Gorzowie Wlkp.
Zakres robót:
a) rozbiórka elementów niezbrojonych posadzki loggi wraz z wywozem gruzu,
b) wykonanie warstwy wyrównawczej spadkowej gr. 2cm.
c) wykonanie izolacji warstwy wyrównawczej spadkowej na zimno,
d) przyklejenie dwóch warstw papy termozgrzewalnej,
e) montaż obróbek blacharskich na ścianach,
f) wykonanie podkładu betonowego z mikrowłóknami (średnio) gr. 7cm,
g) wykonanie izolacji poziomej z masy Superflax D1,
h) położenie płytek gresowych na kleju elastycznym wraz ze spoinowaniem,
i) uzupełnienie wyciętego ocieplenia wzdłuż ściany,
j) montaż cokolika o wysokości do 10cm,
k) zeskrobanie złuszczonej farby z sufitów , gruntowanie i dwukrotne pomalowanie farbą emulsyjną,
l) montaż rusztowania i uporządkowanie terenu.

Szczegółowy zakres prac określają kosztorysy ślepe stanowiące załączniki nr 1.
W ofercie należy podać cenę netto/brutto.
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania oferty: do 24.01.2020r.
Termin składania:2020-01-24
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zmówienia : marzec - lipiec 2020r.
Wymagania:Warunki ogólne i terminy jakie musi spełnić oferta:
Okres gwarancji min. 3 lata.
Kontakt:Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest mgr inż. Ryszard Cegieła
tel. 506 298 027, e-mail: r.cegiela@metalowiecsm.pl
Źródło: Internet i własne
Załączniki: