Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 18019872 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-09-20
Przedmiot ogłoszenia:Remont prasy
Organizator:MESKO Spółka Akcyjna
Adres: ul. Legionów 122, 26-111 Skarżysko-Kamienna
Województwo / powiat: świętokrzyskie, pow. skarżyski
Państwo: Polska
E-mail:
Opis:MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert na remont prasy PHM-400.
Miejsce i termin składania ofert: Oferty pisemne należy przesłać w zamkniętych kopertach opieczętowanych i zaadresowanych na Zamawiającego do dnia 27.09.2019r. do godz. 11:00 z dopiskiem ,,Oferta na remont prasy PHM-400".
Termin składania:2019-09-27
Wymagania:Firmy, które pobrały ,,Ogłoszenie" ze strony internetowej zobowiązane są do przesłania potwierdzenia pobrania z podaniem nazwy i adresu firmy, nr tel. i faxu, adresu e-mail oraz osoby do kontaktu wraz z informacją o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną w sprawie ochrony danych osobowych.
Potwierdzenie należy przesłać na adres e-mail: k.malecka@mesko.com.pl
Kontakt:Osoba uprawniona do kontaktu:
Karolina Małecka - k.malecka@mesko.com.pl
Źródło: Internet i własne
Załączniki: