Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17846195 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-08-20
Przedmiot ogłoszenia:Remont przepustu w ciągu drogi gminnej
Organizator:Gmina Czarne
Adres: ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne
Województwo / powiat: pomorskie, pow. człuchowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:(59) 83 32 079, Tel. 59-8332079
E-mail:
Opis:Remont przepustu w ciągu drogi gminnej nr 232075G przy posesji nr 26 w Nadziejewie
Specyfikacja:Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są :
Urząd Miasta i Gminy w Czarnem, ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne, -pokój Nr- 16
Miejsce i termin składania ofert: 2. Termin składania ofert do 23.08.2019 r. do godz. 12.00
3. Miejsce składania ofert : Urząd Miasta i Gminy w Czarnem, ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne, Sekretariat - pokój Nr- 3.
Termin składania:2019-08-23
Miejsce i termin realizacji:6. Termin wykonania zamówienia do 31 października 2019 roku.
Wymagania:Forma składania ofert : Oferta w formie pisemnej w zaklejonej kopercie , oznakowana napisem : Oferta na : Remont przepustu w ciągu drogi gminnej nr 232075G przy posesji nr 26 w Nadziejewie
Kontakt:osoba do kontaktu : P. Marek Szoska- Tel. 59-8332079
Numer dokumentu:RIPiOŚ.271.2.33.2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: