Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2017-10-13
Przedmiot ogłoszenia:Remont pustostanu
Organizator:Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Adres: ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (22) 33 66 120 fax (22) 841 47 35
Opis:Przedmiot zamówienia: Remont pustostanu Piękna 28/34 m 61
Miejsce i termin składania ofert: ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy działając na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych zaprasza do złożenia oferty

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Kancelarii mieszczącej się na parterze budynku, przy ul. Szwoleżerów 5.

Oferta musi być złożona w kopercie, na której należy umieścić następujące informacje:
1) Nazwę i adres Wykonawcy

2) Nazwę przedmiotu zamówienia.
Termin składania ofert 24.10.2017 10:00
Otwarcie ofert:Termin otwarcia ofert 24.10.2017 10:15
Termin składania:2017-10-24
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia 5 tygodni od dnia wprowadzenia na teren robót
Wymagania:Możliwość złożenia oferty wariantowej Nie
Zgoda na składanie ofert częściowych Nie
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty i jego znaczenie cena
Numer dokumentu:AZ-458/R/M/17
Źródło: Internet i własne
Załączniki: