Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg konkurs ofert - Polska
Data dodania oferty:2024-01-10
Przedmiot ogłoszenia:Remont pustostanu
Organizator:,,GESTIA"Zarządzanie Nieruchomościami s.c
Adres: ul. M. Reja 13/15, 81-874 Sopot
Województwo / powiat: pomorskie, pow. Sopot
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel: 585511085
Opis:Ogłoszenie o konkursie ofert - GESTIA
ogłaszamy konkurs ofert na remont pustostanu : o lokal nr 2 w budynku przy Ul. Al. Niepodległości 805 lokal nr 32 w budynku przy Ul. M.Skłodowska 10/12
Specyfikacja:Dokumentacja w wersji papierowej do wglądu w biurze ,,GESTII" Zarządzanie Nieruchomościami s.c. Sopot, Ul. M. Reja 13/15 pok.808 .w godz wtorek-piatek 8.00-10.00
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert do dnia 19.01.2024 w biurze ,,GESTII" do godz 8.00.
Termin składania:2024-01-19
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia:
o przekazanie terenu budowy - w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy
o rozpoczęcie robót - nie później niż w ciągu 2 dni od dnia przekazania terenu budowy
o zakończenie robót wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru całego zadania winno nastąpić nie później niż 30 dni od daty przekazania terenu budowy.
Wymagania:Oferty należy składać na każdy lokal odrębnie
Źródło: Internet i własne
Załączniki: