Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-06-26
Przedmiot ogłoszenia:Remont pustostanu lokalu
Organizator:Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Adres: ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (22) 33 66 120 fax (22) 841 47 35
Opis:Remont pustostanu lokalu mieszkalnego nr 30a w budynku przy ul. S. Noakowskiego 12 w Warszawie
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Kancelarii mieszczącej się na parterze budynku, przy ul. Szwoleżerów 5.
Termin składania ofert 09.07.2018 10:00
Otwarcie ofert:Termin otwarcia ofert 09.07.2018 10:15
Termin składania:2018-07-09
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia 5 tygodni od dnia wprowadzenia na teren robót
Wymagania:Oferta musi być złożona w kopercie, na której należy umieścić następujące informacje:1) Nazwę i adres Wykonawcy
Możliwość złożenia oferty wariantowej Nie
Zgoda na składanie ofert częściowych Nie
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty i jego znaczenie cena
Termin związania ofertą 30 dni
Numer dokumentu:TZ-140/R/M/18
Źródło: Internet i własne
Załączniki: