Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-01-22
Przedmiot ogłoszenia:Remont pustostanu lokalu mieszkalnego
Organizator:Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Adres: ul. Szwoleżerów 5,, 00-464 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (22) 33 66 120 fax (22) 841 47 35
Opis:Przedmiot zamówienia: Remont pustostanu lokalu mieszkalnego nr 119 w budynku przy ulicy Nowolipki 17 w Warszawie
Miejsce i termin składania ofert: ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawydziałając na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych zaprasza do złożenia oferty

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Kancelarii mieszczącej się na parterze budynku, przy ul. Szwoleżerów 5.

Oferta musi być złożona w kopercie, na której należy umieścić następujące informacje:
1) Nazwę i adres Wykonawcy

2) Nazwę przedmiotu zamówienia.
Termin składania ofert 02.02.2018 10:00
Otwarcie ofert:Termin otwarcia ofert 02.02.2018 10:15
Termin składania:2018-02-02
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia 5 tygodnia od dnia wprowadzenia na teren robót
Wymagania:Możliwość złożenia oferty wariantowej Nie
Zgoda na składanie ofert częściowych Nie
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty i jego znaczenie cena
Termin związania ofertą 30 dni
Numer dokumentu:AZ-027/R/M/18
Źródło: Internet i własne